• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen,
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven?
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed?
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken?
Bekijk vers 39 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.
Bekijk vers 40 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten.
Bekijk vers 41 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;
Bekijk vers 42 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en gij hebt Mij niet gekleed; Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken.
Bekijk vers 43 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test