• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het gebruik van de talenten
Het is er mee als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te vertrouwen.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde een, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had, er twee bij.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
Maar die dat ene had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug en hield afrekening met hen.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
Die vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 
Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 25)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test