• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De misdadige wijnbouwers
Luistert naar een andere gelijkenis: Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde; hij zette er een heining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. Daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar den vreemde.
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 21)
 
Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te nemen.
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 21)
 
Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast. Zij mishandelden de een, doodden de ander en stenigden een derde.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 21)
 
Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eersten; maar zij behandelden hen op dezelfde manier.
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 21)
 
Tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, in de veronderstelling, dat zij zijn zoon wel zouden ontzien.
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 21)
 
Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: Dat is de erfgenaam; vooruit, laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toeëigenen.
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 21)
 
Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doodden hem.
Bekijk vers 39 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 21)
 
Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen?”
Bekijk vers 40 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 21)
 
Ze antwoordden Hem: “Hij zal die ellendelingen een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen.”
Bekijk vers 41 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 21)
 
Toen sprak Jezus tot hen: “Hebt gij nooit in de Schrift gelezen: De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen.
Bekijk vers 42 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 21)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test