• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onkruid tussen de tarwe
Een andere gelijkenis hield Hij hun voor: “Het Rijk der hemelen gelijkt op een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid;
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet, was ook het onkruid te zien.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem: Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid? Hoe komt het dan dat er onkruid op staat?
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Hij antwoordde hun: Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tot hem: Wilt ge dan dat we het bijeengaren?
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Maar hij zei: Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart, de tarwe mee uittrekt.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Laat beide samen opgroeien tot de oogst, en met de oogsttijd zal ik maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bussels om te verbranden; maar slaat de tarwe op in mijn schuur.”
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Toen liet Hij de menigte gaan en keerde naar huis terug. Zijn leerlingen kwamen nu naar Hem toe en zeiden: “Leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de akker.”
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
Hij gaf hun ten antwoord: “Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon;
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 
de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Rijk; het onkruid zijn de kinderen van het kwaad,
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 13)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test