• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
Bekijk vers 44 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Bekijk vers 45 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 
Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde?
Bekijk vers 46 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 
En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet?
Bekijk vers 47 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 
Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.
Bekijk vers 48 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 5)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test