• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Geboorte van Jezus
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 1)
 
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 1)
 
Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 1)
 
Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 1)
 
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 1)
 
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en men zal Hem de naam Immanuël geven
.
Dat is in vertaling: God met ons.
 
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 1)
 
Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 1)
 
Toch had hij geen gemeenschap met haar, totdat zij een zoon ter wereld bracht; en hij noemde Hem Jezus.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Matteüs » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test