• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BEKLEED JE MET CHRISTUS!
Tijdens de officiële opening van de Wereldjongerendagen Rio de Janeiro 2013 - Copacabana

Dierbare jongeren,

“Het is goed dat wij hier zijn!”, roept Petrus uit nadat hij Onze Lieve Heer in Zijn heerlijkheid ziet op de berg van de gedaanteverandering. Willen wij deze woorden met Petrus herhalen? Ik denk dat het antwoord ja is, want hier vandaag, is het goed dat wij allen verzameld zijn rond Jezus. De Heer zelf is het die ons welkom heet en in ons midden aanwezig is hier in Rio de Janeiro. In het Evangelie hebben we gehoord dat God de Vader zegt: “Dit is mijn Zoon, Mijn uitverkorene; luister naar Hem!” (Lc. 9, 35). En omdat het Jezus is die ons verwelkomt, zouden ook wij Hem moeten verwelkomen en naar Zijn woorden luisteren: het is juist door het welkom dat we aan Jezus Christus geven, het vleesgeworden Woord, dat de Heilige Geest ons omvormt, onze weg naar de toekomst verlicht en ons in staat stelt om met vreugde die weg te gaan met vleugels van hoop. Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, Licht van het geloof, Lumen Fidei (29 juni 2013), 7

Maar wat kunnen wij doen? “Bota fé – trek het geloof aan / bekleed je met het geloof” . Het Kruis van de Wereldjongerendagen heeft steeds deze woorden verkondigd op zijn bedevaart door Brazilië. “Bekleed je met het geloof”: wat betekent dat dan? Als we een bord eten klaar maken en we zien dat het wat zout nodig heeft, dan “kleden we het aan”, maken we het compleet met zout, of als we zien dat het wat olie kan gebruiken, dan “kleden we het aan” met olie. “Bekleden” of “aankleden” betekent dus ergens bovenop doen of overheen gooien. En zo is het ook in ons eigen leven, dierbare jonge vrienden: als we willen dat ons leven echt betekenis en vervulling heeft, zoals jullie inderdaad wensen en zoals jullie het waard zijn, dan zeg ik tegen een ieder van jullie, “Bekleed je met geloof”, en je leven krijgt een nieuwe smaak, het krijgt een kompas om je de richting aan te geven; “bekleed je met hoop” en elk van je dagen zal verlicht worden en je horizon / je uitzicht zal niet meer donker zijn, maar vol van licht; “bekleed je met liefde” en je leven zal zijn als een huis gebouwd op een rots, je reis zal vreugdevol zijn, omdat je vele vrienden zult vinden om samen met je te reizen. Bekleed je met geloof, bekleed je met hoop, bekleed je met liefde!
Maar wie kan ons dit alles geven? In het Evangelie hebben we zojuist het antwoord gehoord: Christus. “Dit is mijn Zoon, Mijn uitverkorene; luister naar Hem!” Jezus is degene die God bij ons brengt en ons bij God brengt. Met Hem wordt ons leven omgevormd en vernieuwd, waardoor we de werkelijkheid met nieuwe ogen kunnen zien, vanuit het gezichtspunt van Jezus, met zijn eigen ogen. Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, Licht van het geloof, Lumen Fidei (29 juni 2013), 18 Het is om deze reden dat ik er vandaag bij jullie op wil aandringen: “Bekleed je met Christus!” in je leven, en je zult een vriend vinden op wie je altijd kunt vertrouwen; “bekleed je met Christus” en je zult de vleugels van hoop zich zien uitspreiden en je met vreugde naar de toekomst doen reizen; “bekleed je met Christus” en je leven zal vol van zijn liefde zijn; het zal een vruchtbaar leven zijn.
Vandaag, zou ik ieder van jullie ernstig willen vragen: op wie stellen wij ons vertrouwen? Op onszelf, op materiële zaken, of op Jezus? Wij hebben allen de bekoring om onszelf in het middelpunt te stellen, om te denken dat wij alleen ons leven kunnen vormgeven, of dat ons leven alleen gelukkig kan zijn als het gebouwd is op bezittingen, geld, of macht. Maar dit is niet waar. Zeker, bezittingen, geld en macht kunnen ons een kortstondige opwinding geven, de illusie geven dat we gelukkig zijn, maar het draait erop uit dat ze ons bezitten en ervoor zorgen dat we steeds meer willen en nooit voldaan en tevreden meer zijn. “Bekleed je met Christus” in je leven, stel je vertrouwen op Hem, en je zult nooit teleurgesteld worden! Je zult zien dat geloof een revolutie in ons teweegbrengt, een revolutie die we met recht wereldschokkend Noot van de redactie: letterlijk staat er "Copernicaans", de opvatting van Copernicus, waarbij niet langer de aarde centraal in ons zonnestelsel staat, maar de zon. kunnen noemen, omdat deze onszelf uit het middelpunt haalt en het middelpunt weer aan God teruggeeft; geloof dompelt ons onder in zijn liefde en geeft ons geborgenheid, kracht en hoop. Voor het oog is er schijnbaar niets veranderd, maar in de diepte van ons wezen, is alles anders. Vrede, vertroosting, zachtmoedigheid, moed, sereniteit en vreugde, die allen vruchten van de Heilige Geest zijn Vgl. Gal. 5, 22 vinden een thuis in ons hart en ons wezen wordt veranderd; onze manier van denken en handelen wordt nieuw gemaakt, het wordt Jezus eigen manier, Gods manier van denken en handelen. In het Jaar van het Geloof, zijn deze Wereldjongerendagen werkelijk een geschenk dat ons aangereikt wordt om ons dichter naar God te trekken, om zijn leerlingen en zijn missionarissen te zijn, om Hem ons leven te laten hernieuwen.
Beste jonge mensen: “Bekleed je met Christus” in je leven. Gedurende deze dagen wil Christus je verwelkomen in Zijn woord; luister met aandacht naar Hem en je hart zal verwarmd worden door zijn aanwezigheid; “Bekleed je met Christus”: Hij wil je verwelkomen in het sacrament van Boete en Verzoening, om door zijn genade de wonden die de zonde geslagen heeft te helen. Wees niet bang om Gods vergeving te vragen! Hij wordt nooit moe ons te vergeven, als een vader die van ons houdt. God is pure genade! “Bekleed je met Christus”: Hij wil je verwelkomen met Zijn lichaam in de Eucharistie, het Sacrament van zijn aanwezigheid en zijn offer van liefde, en in de (mede)menselijkheid van de vele jonge mensen die je zullen verrijken met hun vriendschap, je zullen bemoedigen door hun getuigenis van het geloof en je de taal zullen leren van liefdevolle zorgzaamheid, goedheid en dienstbaarheid.
“Het is goed dat wij hier zijn”, ons leven bekleden met Christus, en ons bekleden met het geloof, de hoop en de liefde die hij ons geeft. Beste vrienden, in deze viering hebben we het beeld van Onze Lieve Vrouwe van Aparecida verwelkomt. Mogen wij met Maria leerlingen en missionarissen zijn. Mogen wij net als zij, “Ja” zeggen tegen God. Laat ons vragen dat haar moederlijk hart voor ons ten beste spreekt, zodat onze harten open zijn om Jezus te beminnen en anderen Hem te laten beminnen. Jezus wacht op ons en Hij rekent op ons! Amen.

Document

Naam: BEKLEED JE MET CHRISTUS!
Tijdens de officiële opening van de Wereldjongerendagen Rio de Janeiro 2013 - Copacabana
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 juli 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Radio Maria
Vert. vanuit Engelse versie: Gerro Nap;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test