• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ANIMARUM STUDIO COMPULSI
Waarbij aan de priesters, die een luchtreis ondernemen, de macht van biechthoren wordt verleend

Omdat verschillende bisschoppen, gedreven door zielenijver, aan deze Apostolische Stoel duidelijk hebben gemaakt, dat het gewenst is de bepalingen van Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
aangaande de macht van biechthoren, verleend aan priesters, die een zeereis ondernemen, uit te strekken tot de luchtreizen, daarom hebben Wij, volkomen overtuigd dat dergelijke reizen in de toekomst steeds veelvuldiger zullen worden en verlangend, dat de christen-gelovigen het voordeel niet zullen ontberen, dat uit genoemd verzoek der bisschoppen voortkomt tot heiliging der zielen, met grote vreugde des harten hun aanvrage aangenomen.

Motu proprio, met volledige kennis van zaken en na rijp beraad verordenen en beslissen Wij uit de volheid van de Apostolische macht, dat hetgeen in Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
aan macht van biechthoren verleend is aan de priesters, die een zeereis ondernemen, ook van kracht is en uitgestrekt wordt tot de priesters, die een luchtreis maken, met inachtneming van de vereiste clausules.

Hetgeen Wij door deze Onze brief motu proprio gegeven besloten hebben, moet volgens Ons bevel in de toekomst geldig en van kracht blijven, wat hier ook tegen in gebracht zou kunnen worden; en verder bevelen Wij, dat dit van kracht begint te worden vanaf het ogenblik, dat deze Onze apostolische brief in het officiële orgaan "Acta Apostolicae Sedis" is opgenomen.

Gegeven te Rome, bij S. Petrus, 16 December 1947,
het 9e jaar van Ons pontificaat.

PlUS PP. XII

Document

Naam: ANIMARUM STUDIO COMPULSI
Waarbij aan de priesters, die een luchtreis ondernemen, de macht van biechthoren wordt verleend
Soort: Paus Pius XII - Motu Proprio
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 16 december 1947
Copyrights: © 1948, Katholiek Archief 1e jrg. nr. 8 p. 171
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test