• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar “bewerken en behoeden” betreft niet alleen de verhoudingen tussen ons en het milieu, tussen de mens en de schepping, dat raakt ook de menselijke relaties. De pausen hebben over de ecologie van de mens gesproken, die nauw verbonden is met de ecologie van het milieu. Momenteel beleven wij een crisis; wij zien het in het milieu, maar vooral in de mens. De mens is in gevaar: dat is zeker, vandaag is de mens in gevaar, vandaar de noodzaak van de ecologie van de mens! En het gevaar is ernstig omdat de oorzaak van het probleem niet oppervlakkig is, maar diep: het is niet alleen een kwestie van economie, maar van ethiek en antropologie. De Kerk heeft dat meerdere keren benadrukt en velen zeggen: ja, het is waar, het is juist … Doch het systeem blijft onveranderd zoals voordien, omdat de dynamiek van een economie en van financies zonder ethiek domineert. Wat vandaag beveelt, is niet de mens, maar het geld, het geld is de baas. En God onze Vader heeft ons de taak toevertrouwd de aarde te behoeden, niet voor het geld, maar voor ons, voor de mannen en vrouwen, dat is onze plicht! Doch mannen en vrouwen worden integendeel opgeofferd aan de afgoden van winst en consumptie: het is de “wegwerpcultuur”. Als een computer defect is, is dat een ramp, maar armoede, het drama van zo veel mensen gaat uiteindelijk tot de normaliteit behoren … en op een winternacht, dichtbij, in de Via Ottaviano bijvoorbeeld, sterft iemand, maar dat is geen nieuws meer. Als op zoveel plaatsen ter wereld, kinderen geen eten hebben, is dat geen nieuws, het lijkt normaal. Zo mag het niet zijn! En nochtans, het behoort allemaal tot de normaliteit. Hoeveel daklozen sterven op straat van honger, ook dat is geen nieuws. Maar als in sommige steden de beurs tien punten zakt, is dat een ramp. Iemand die sterft van honger, is geen nieuws, maar dat de beurs tien punten zakt, is een ramp. Zo worden mensen geëlimineerd, als afval.
Deze “wegwerpcultuur” neigt de algemene mentaliteit te worden, die heel de wereld aantast. Het menselijk leven, de persoon, wordt niet meer gezien als een primordiale waarde die moet gerespecteerd en beschermd worden, vooral als zij arm is of gehandicapt, nog niet dient, zoals een pasgeborene, of niet meer dient, zoals een bejaarde. Deze wegwerpcultuur heeft ons ook ongevoelig gemaakt voor verkwisting en voedselafval, wat eens te meer verwerpelijk is aangezien overal ter wereld helaas zoveel mensen en gezinnen honger en ondervoeding lijden. Vroeger waren onze grootouders heel zorgzaam om niets weg te gooien van overblijvend voedsel. De consumptiemaatschappij heeft ons aangezet gewoon te worden aan het overbodige en aan dagelijkse verspilling van eten zodat wij soms niet meer bekwaam zijn het zijn juiste waarde te geven, die veel verder gaat dat de simpele economische parameters. Bedenken wij goed dat wanneer wij voedsel wegwerpen, het is alsof wij dat stelen van de tafel van de arme, van wie honger lijdt! Ik nodig u dus allen uit na te denken over het probleem van weggegooid en verspild voedsel, om wegen en levensstijlen aan het licht te brengen die, als wij deze problematiek ernstig aanpakken, een middel kunnen zijn tot solidariteit en mededelen met hen die het meest in nood zijn.

Document

Naam: STOP DE VERSPILLING
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 5 juni 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test