• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Nieuwigheid
Het nieuwe beangstigt ons altijd een beetje, omdat wij ons zeker voelen als we alles onder controle hebben, als wij het zijn die bouwen, programmeren, plannen maken voor ons leven volgens eigen inzicht, zekerheden, smaak. En dat is ook zo in verband met God. Dikwijls volgen we Hem, aanvaarden we Hem, doch tot op een zeker punt; we hebben het moeilijk ons vol vertrouwen aan Hem over te geven door de Heilige Geest bij iedere keuze, de ziel, de gids van ons leven te laten zijn; we zijn bang dat God ons nieuwe wegen laat gaan, dat Hij onze dikwijls begrensde, besloten, egoïstische horizont doet overschrijden om open te staan voor de Zijne. Maar wanneer God zich openbaart - heel de heilsgeschiedenis door – brengt Hij iets nieuw, altijd, Hij transformeert en vraagt volledig vertrouwen in Hem: Noë bouwt een ark, hij wordt door iedereen bespot, en Hij redt hem; Abraham verlaat zijn land met slechts een belofte in de hand; Mozes trotseert de macht van farao en leidt het volk naar de vrijheid; de apostelen, bang en opgesloten in het cenakel, komen moedig naar buiten om het Evangelie te verkondigen. Het is geen nieuwigheid om het nieuwe, iets nieuw zoeken om verveling tegen te gaan, wat op onze dagen dikwijls gebeurt. Het nieuwe dat God in ons leven brengt, brengt ons werkelijk tot stand, brengt ons ware vreugde, ware sereniteit, omdat God van ons houdt en alleen het goede voor ons wil. Stellen wij ons vandaag de vraag: staan wij open voor Gods verrassingen? Of sluiten wij ons op in onszelf, bang voor het nieuwe van de Heilige Geest? Zijn wij moedig om de nieuwe wegen te gaan die het nieuwe van God ons geeft of verdedigen wij ons, opgesloten in achterhaalde structuren die niet meer kunnen openstaan? Het zal ons goed doen ons gedurende heel de dag die vraag te stellen.

Document

Naam: DE HEILIGE GEEST BRENGT ZOWEL VERSCHEIDENHEID ALS EENHEID
Op het hoogfeest van Pinksteren in aanwezigheid van 200.000 vertegenwoordigers van kerkelijke bewegingen
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 mei 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 21 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test