• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor het uitvoeren van alle beginselen en richtlijnen van deze heilige Synode aangaande de publiciteitsmiddelen moet, op uitdrukkelijk bevel van het Concilie, door het bureau van de heilige Stoel, waarover in nummer 19, een pastorale instructie worden uitgegeven in samenwerking met de deskundigen uit verschillende landen.

Overigens vertrouwt deze heilige Synode, dat deze door haar gegeven beginselen en richtlijnen bereidwillig aanvaard en gewetensvol onderhouden zullen worden door alle leden van de Kerk, zodat zij bij het gebruik van deze middelen geen schade zullen ondervinden, maar integendeel als een zout en een licht kracht zullen schenken aan de aarde en de wereld verlichten.

Bovendien spoort zij alle goedwillenden aan, vooral hen, die de leiding hebben van deze middelen, zich alle moeite te geven om ze uitsluitend te richten op het welzijn van de menselijke samenleving, wier toekomst steeds meer afhankelijk wordt van het goed gebruik ervan. Moge dan, evenals door de kunstvoortbrengselen uit vroeger tijd, ook door deze nieuwe uitvindingen de naam van de Heer verheerlijkt worden volgens het woord van de apostel: "Jezus Christus is dezelfde: gisteren, heden en in eeuwigheid". (Hebr. 13, 8)

Afsluiting

Dit alles, wat in dit decreet vervat ligt, heeft, ook in al zijn onderdelen, de instemming van de Vaders van het heilig Concilie. En wij, krachtens het apostolisch gezag, door Christus aan ons toevertrouwd, geven, samen met de Vaders, in de Heilige Geest onze goedkeuring aan deze decreten, bepalen ze en stellen ze vast, en wij bevelen, tot Gods glorie, datgene, wat aldus door de synode is vastgesteld, te promulgeren.

Rome, bij Sint-Pieter, 4 december 1963.

Ik, Paulus, Bisschop van de katholieke Kerk.

Zie ook:

Document

Naam: INTER MIRIFICA
Over de publiciteitsmedia
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 4 december 1963
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens nr. 0711, uitg Gooi & Sticht
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test