• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
8. De taak van de bisschoppen

Het zal de taak zijn van de bisschoppen, toezicht uit te oefenen op de genoemde activiteiten en initiatieven in hun diocees en ze te bevorderen, en, voor zover ze het publieke apostolaat raken, te regelen ook al worden ze geleid door exempte religieuzen.

9. Nationale bureaus

Omdat echter een doeltreffend apostolaat op nationaal niveau eenheid van planning en actie vereist, bepaalt en beveelt deze heilige Synode, overal nationale bureaus voor pers, film, radio en televisie op te richten en op alle mogelijke wijzen te steunen. Deze bureaus zullen vooral de zorg hebben voor een juiste gewetensvorming van de gelovigen bij het gebruik van deze middelen en voor het aanmoedigen en coördineren van de initiatieven van katholieken op dit gebied.

In elk land moet de leiding van deze bureaus berusten bij een speciale commissie van bisschoppen of bij een gevolmachtigd bisschop. Verder zullen in deze bureaus ook leken zitting hebben, die goed op de hoogte zijn van de katholieke leer en ter zake kundig.

Document

Naam: INTER MIRIFICA
Over de publiciteitsmedia
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 4 december 1963
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens nr. 0711, uitg Gooi & Sticht
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test