• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

QUO EFFICACIUS GRATIA
Over de mogelijkheid van het opnemen van het feest Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester in de plaatselijke liturgische kalender door Bisschoppenconferenties

Prot. N. 1040/11/1

Opdat de genade van het Jaar van de Priester des te doeltreffender zich kan blijven uitstorten over het Volk van God, heeft Paus Benedictus XVI welwillend beschikt de liturgische formulieren voor de viering van Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester gereed te laten maken om deze voor gebruik ter beschikking te stellen van de bisschoppenconferenties die erom vragen.

Verder keurt deze Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten krachtens de haar door dezelfde paus toegekende bevoegdheden de Latijnse tekst van de Mis, het getijdengebed en het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Martyrologium Romanum
editio typica altera
(29 juni 2004)
betreffende Onze Heer Jezus Christus gaarne goed en verklaart dat deze de standaardtekst is, zoals in bijgevoegd model N.v.d.r.: op deze site niet toegevoegd voorhanden is.

Dit alles geldt, ongeacht welke tegengestelde bepalingen ook. Bij de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten,
23 juli 2012.

Antonio kard. Cañizares Llovera
Prefect

Eerw. Johannes Michaël Ferrer Grenesche
Ondersecretaris

Document

Naam: QUO EFFICACIUS GRATIA
Over de mogelijkheid van het opnemen van het feest Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester in de plaatselijke liturgische kalender door Bisschoppenconferenties
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonio Kard. CaƱizares Llovera
Datum: 23 juli 2012
Copyrights: © 2013, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 10
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test