• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VRAAG AAN JEZUS WAT HIJ MET U WIL DOEN EN WEES MOEDIG
Roepingenzondag 2013

Dierbare broeders en zusters, goedendag,

De 4e zondag in de Paastijd is gekenmerkt door het Evangelie van de Goede Herder – uit het 10e hoofdstuk van de heilige Johannes – dat ieder jaar gelezen wordt. De passage van vandaag geeft deze woorden van Jezus: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven. Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft, is groter dan allen; en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en de Vader, Wij zijn één” (Joh. 10, 27-30). Deze vier verzen bevatten Jezus’ boodschap, de kern van Zijn Evangelie: Hij roept ons om deel te nemen aan Zijn relatie met de Vader - dat is het eeuwig leven.

Jezus wil met Zijn vrienden een relatie die een weerspiegeling is van de Zijne met de Vader: een relatie van wederzijds toebehoren in vol vertrouwen, in innige gemeenschap. Om deze diepe verstandhouding, deze vriendschapsband uit te drukken, gebruikt Jezus het beeld van de herder en zijn schapen: Hij roept ze en zij herkennen zijn stem, zij beantwoorden zijn roep en ze volgen hem. Deze parabel is heel mooi! Het mysterie van de stem is heel suggestief: van in de schoot van onze moeder leren wij haar stem en die van onze papa herkennen; de toon van een stem laat liefde of misprijzen bemerken, genegenheid of koelheid. Jezus’ stem is uniek! Als men ze leert onderscheiden, leidt zij ons op de weg van het leven, een weg die zelfs de afgrond van de dood overstijgt.

Doch op een moment zegt Jezus over Zijn schapen: “Mijn Vader heeft ze Mij gegeven.” Vgl. Joh. 10, 29 Dat is heel belangrijk, het is een diep mysterie, niet gemakkelijk te begrijpen: als ik mij door Jezus aangetrokken voel, als Zijn stem mijn hart verwarmt, is het dank zij God de Vader die in mij het verlangen heeft gelegd naar liefde, waarheid, leven, schoonheid ... en Jezus is dat allemaal ten volle! Dat helpt ons het mysterie van de roeping te begrijpen, vooral de roeping tot een speciale toewijding. Soms roept Jezus ons, nodigt Hij ons uit Hem te volgen, maar het kan gebeuren dat wij ons er geen rekenschap van geven dat Hij het is, zoals bij de jonge Samuël het geval was. Er zijn vandaag vele jongeren hier op het plein. Ik zou u willen vragen: heeft u soms de stem van de Heer gehoord die u omwille van een verlangen of onrust, uitnodigde Hem van meer nabij te volgen? Verlangt u een apostel van Jezus te zijn? De jeugd moeten ingezet worden voor grote idealen. Vraag Jezus wat Hij met u wil doen en wees moedig! Voor en achter iedere priesterroeping of roeping tot het godgewijde leven staat altijd het krachtig en intens gebed van iemand: van een grootmoeder, grootvader, een moeder, vader, een gemeenschap ... daarom heeft Jezus gezegd: “Vraagt de Heer van de oogst – dat wil zeggen God de Vader - arbeiders te sturen om te oogsten” (Mt. 9, 38). Roepingen ontstaan in en door het gebed; en zij kunnen maar duren en vrucht dragen in het gebed. Ik benadruk dit graag vandaag op deze Wereldgebedsdag voor de Roepingen. Bidden wij in het bijzonder voor de nieuwe priesters van het bisdom Rome die ik vanmorgen met vreugde heb kunnen wijden. En roepen wij de voorspraak in van Maria in, de Vrouw van het “ja”. zij heeft Jezus leren kennen vanaf het ogenblik dat Zij Hem in Haar schoot droeg. Moge Maria ons helpen Jezus’ stem steeds beter te kennen en te volgen, om de weg van het leven te gaan!

Document

Naam: VRAAG AAN JEZUS WAT HIJ MET U WIL DOEN EN WEES MOEDIG
Roepingenzondag 2013
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 april 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test