• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Blijven wij bij slechts twee punten staan. Het eerste is de weg naar "de rijpheid in Christus"; zo luidt, een beetje simplificerend, de Italiaanse tekst. Wij zouden eigenlijk, volgens de Griekse tekst, nauwkeuriger moeten spreken over "de maat van de volheid van Christus", die wij geroepen zijn te bereiken, willen we werkelijk volwassen zijn in het geloof. Wij zouden geen kinderen moeten blijven in het geloof, niet in de gesteltenis van minderjarigen. En waarin bestaat dan dat kinderen zijn in het geloof? Paulus antwoordt: "heen en weer geslingerd en meegesleurd worden door elke windvlaag op het vlak van de leer..." (Ef. 4, 14). Een heel actuele omschrijving!

Hoeveel windvlagen op het vlak van de leer hebben we in deze laatste decennia niet gekend, wat een ideologische stromingen, wat een denkwijzen... Het kleine bootje van het denken van veel christenen werd niet zelden door deze golven bewogen - van het ene uiterste naar het andere geslingerd: van het marxisme naar het liberalisme, tot het libertinisme toe; van het collectivisme naar een radicaal individualisme; van het atheïsme naar een vaag religieus mysticisme; van het agnosticisme naar het syncretisme enzovoorts. Dagelijks ontstaan nieuwe sekten en wordt werkelijkheid wat Paulus zegt over het valse spel van de mensen, over de sluwheid die tot dwaling tracht te verleiden. Vgl. Ef. 4, 14 Een duidelijk geloof hebben, volgens het Credo van de Kerk, wordt dikwijls geëtiketteerd als fundamentalisme. Terwijl het relativisme, dat wil zeggen het "heen en weer geslingerd worden en meegesleurd door elke windvlaag op het vlak van de leer" de enige houding schijnt te zijn die bij de moderne tijd past. Er is zich een dictatuur van het relativisme aan het vestigen dat niets als definitief erkend en dat nog als enige maatstaf het eigen ik en zijn willekeur overlaat.

Document

Naam: PRO ELIGENDO ROMANO PONTIFICI
Homilie tijdens de H. Mis ter voorbereiding op het conclaaf
Soort: Sede Vacante en Conclaaf (2005)
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 18 april 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test