• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De prioriteit van het geloof, het primaat van liefde

Zoals iedere gave van God hebben geloof en liefde hun oorsprong in het handelen van iemand en dezelfde Heilige Geest Vgl. 1 Kor. 13 , de Geest in ons die roept “Abba, Vader” (Gal. 4, 6) en ons doet zeggen: “Jezus is de Heer” (1 Kor. 12, 3) en “Maranatha” (1 Kor. 16, 22: Openb. 22, 20).

Het geloof brengt ons als een gave en antwoord, ertoe de waarheid van Christus als mens geworden en gekruisigde Liefde te kennen als volle en volmaakte gehoorzaamheid aan de Vader en oneindige goddelijke barmhartigheid jegens de naaste; geloof prent in hart en geest de vaste overtuiging dat alleen deze Liefde in staat is kwaad en dood te overwinnen. Het geloof nodigt ons ertoe uit naar de toekomst te kijken met de deugd van de hoop, in de vertrouwvolle verwachting dat de overwinning van Christus’ liefde in vervulling zal gaan. Wat dit betreft, leidt het ons binnen in de liefde van God die in Christus zichtbaar is geworden, en verenigt ons op een persoonlijke en existentiële wijze met de totale en onvoorwaardelijke zelfgave van Jezus aan de Vader en zijn broeders en zusters. Door ons hart met deze liefde te vullen laat de Heilige Geest ons delen in Jezus’ toewijding als Zoon aan de Vader en zijn broederlijke toewijding aan iedere mens. Vgl. Rom. 5, 5

De relatie tussen deze twee deugden lijkt op die tussen de twee fundamentele Sacramenten van de Kerk: Doopsel en Eucharistie. Het Doopsel (sacramentum fidei) gaat aan de Eucharistie (sacramentum caritatis) vooraf, maar is erop gericht, daar de Eucharistie de volheid is van de christelijke weg. Op dezelfde wijze gaat het geloof vooraf aan de liefde, maar het geloof is alleen maar echt, als het door de liefde wordt bekroond. Alles begint met het nederig aanvaarden van het geloof (“weten dat men door God wordt bemind”), maar moet komen tot de waarheid van de liefde (“weten hoe men God en de naaste moet liefhebben”), die altijd blijft als de vervulling van alle deugden. Vgl. 1 Kor. 13, 13

Geliefde broeders en zusters, daar wij in deze periode van de Veertigdagentijd ons erop voorbereiden de gebeurtenis van kruis en verrijzenis te vieren - waarbij de liefde van God de wereld verloste en haar licht liet schijnen op de geschiedenis - druk ik mijn wens uit dat u allen deze kostbare tijd moogt besteden aan het opnieuw doen ontvlammen van uw geloof in Jezus Christus om zo met Hem te treden in de dynamiek van de liefde voor de Vader en voor iedere broeder en zuster die wij in ons leven ontmoeten. Voor deze intentie richt ik mijn gebed tot God en roep ik de zegen van de Heer af over ieder afzonderlijk en iedere gemeenschap.

Uit het Vaticaan, 15 oktober 2012.

Benedictus PP. XVI

Document

Naam: GELOVEN IN DE LIEFDE ROEPT DE LIEFDE OP - "ZO HEBBEN WIJ DE LIEFDE LEREN KENNEN DIE GOD VOOR ONS HEEFT" (1 JOH. 4, 16)
Boodschap voor de Veertigdagentijd 2013
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 oktober 2012
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht (KD 13/1)
Vert. vanuit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test