• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vandaag de dag leidt deze bovennatuurlijke geloofsopvatting van de gelovigen er toe om ook resoluut te reageren op het vooroordeel, dat alle religies, en in het bijzonder de monotheïstische religies, vanuit hun wezen geweld zouden bevorderen, in de eerste plaats door hun aanspraak op het bestaan van een universele Waarheid. Menigeen huldigt de opvatting, dat alleen een “polytheïsme van waarden” tolerantie en maatschappelijke vrede kan garanderen en in overeenstemming is met een pluriforme democratische gemeenschap. In een dergelijke context is jullie behandeling van het thema “De Drie-ene God, eenheid onder de mensen. Christendom en Monotheïsme” zeer actueel. Enerzijds is het wezenlijk om er aan te herinneren dat het geloof aan de ene God, de Schepper van hemel en aarde, tegemoet komt aan de behoeften van het metafysische denken, dat door de openbaring van het mysterie van de Drie-ene God niet verzwakt, maar juist gesterkt en verdiept wordt. En anderzijds moet de gestalte naar voren gehaald worden, die de definitieve openbaring van het mysterie van de ene God in het leven en de dood van Jezus Christus aanneemt, en die het kruis tegemoet gaat als “een Lam dat men naar de slachtbank voert” (Jes. 53, 7). De Heer getuigt van een radicale afwijzing van iedere vorm van haat en geweld ten gunste van een absolute voorrang van de Agape. Wanneer in de geschiedenis dus vormen van geweld werden toegepast of nog worden toegepast in de naam van God, dan zijn die niet toe te schrijven aan het monotheïsme, maar aan historische oorzaken, in de eerste plaats aan de dwalingen van mensen. Het is veeleer juist het verwaarlozen van God die de menselijke samenlevingen in een soort van relativisme doet verzinken, die onvermijdelijk tot geweld leidt. Wanneer men aan allen de mogelijkheid ontzegt zich op een objectieve waarheid te beroepen, dan wordt de dialoog onmogelijk gemaakt en het geweld, helemaal openbaar of in het verborgene, wordt dan tot norm van de intermenselijke betrekkingen. Zonder de open houding tot de transcendentie, die het toestaat om antwoorden op vragen te vinden die wij ons stellen over de zin van het leven en over de beste manieren om een zedelijk leven te leiden, zonder die open houding wordt de mens onbekwaam, om rechtvaardig te handelen en voor de vrede op te komen.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN INTERNATIONALE THEOLOGISCHE COMMISSIE
Sala dei Papi
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 december 2012
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: drs. Willie Bierman; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test