• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BEGELEIDEND SCHRIJVEN BIJ DE BRIEF OVER HET ‘WAARDIG COMMUNICEREN’

Aan de rooms-katholieke gelovigen van Nederland,

Het hoogfeest van Sacramentsdag, van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, is een goede gelegenheid om de aandacht te vestigen op de betekenis van het sacrament van de eucharistie, het communiceren en op de aan dit sacrament verschuldigde eerbied.

Zo hebben de Nederlandse bisschoppen in 2008 bij gelegenheid van dit hoogfeest in een Nederland
Over de viering van het Sacrament van de Eucharistie
Aan de priesters
(25 mei 2008)
een aantal behartenswaardige aanbevelingen verwoord over de concrete wijze waarop de eucharistieviering gestalte dient te krijgen, alsook over het communiceren in en buiten de H. Mis. Daarin werd ook kort gesproken over de vereiste gesteldheid van de gelovige om te communiceren Nederland, Aan de priesters, Over de viering van het Sacrament van de Eucharistie (25 mei 2008), 7.

De Nederlandse Bisschoppen willen nu daarbij aansluiten en naar aanleiding van Sacramentsdag van dit jaar (10 juni 2012) een nadere toelichting geven. Dit gebeurt tegelijk met het oog op het komende Jaar van het Geloof (van 11 oktober 2012 tot 24 november 2013) als herdenking van het feit dat 50 jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie begon.

De Nederlandse bisschoppen willen onderstrepen dat de eucharistie als bron en hoogtepunt van het hele leven van de Kerk en van de gelovigen alle geloof en respect verdient. Daarom geven zij graag in een apart, hierbij aansluitend schrijven een toelichting bij een aantal aspecten van het waardig communiceren.

De bisschoppen van Nederland,

Utrecht, 10 juni 2012

Document

Naam: BEGELEIDEND SCHRIJVEN BIJ DE BRIEF OVER HET ‘WAARDIG COMMUNICEREN’
Soort: Nederland
Auteur: De Bisschoppen van Nederland
Datum: 10 juni 2012
Copyrights: © 2012, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test