• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Proposition 43 : HIERARCHICAL AND CHARISMATIC GIFTS
The Holy Spirit directs the Church in her missionary evangelization “with various hierarchical and charismatic gifts” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 4. In fact the dioceses are “a portion of the people of God under the pastoral care of the bishop, helped by his presbyterate” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 11, where the diverse charismatic realities recognize the authority of the bishop as integral to their own proper action in service of the ecclesial mission. The Bishop has the responsibility for “judging the genuineness of these gifts and guiding their ordinary use” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 12, as an authentic resource for the life and mission of the Church. The hierarchical gifts and the charismatic gifts, flowing from the one Spirit of God, are not in competition but rather co-essential to the life of the Church and to the effectiveness of her missionary action Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Tot het Wereldcongres van kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen, De kerkelijke bewegingen vormen betekenisvolle vruchten van de lente van de Kerk zoals deze door het Concilie was voorzegd (27 mei 1998). The consecrated life occupies a special place in the charismatic dimension of the Church Vgl. Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve, Richtlijnen voor de wederzijdse betrekkingen tussen de bisschoppen en de religieuzen in de Kerk, Mutuae relationes (14 mei 1978), 34 Rispartire da Cristo, 32; as such, fully inserted into the ecclesial communion, they contribute with their own proper gifts to missionary evangelization. Studies should be undertaken at both diocesan and interdiocesan levels to see how both the charismatic and hierarchical gifts are able to cooperate in the pastoral action and in the spiritual life of the Church.

Since Vaticanum II, the New Evangelization has greatly benefited from the dynamism of the new ecclesial movements and new communities. Their ideal of holiness and unity has been the source of many vocations and remarkable missionary initiatives. The Synod recognizes these new realities and encourages them to utilise their charisms in close collaboration with the dioceses and the parish communities, who in turn, will benefit from their missionary spirit.

Document

Naam: PROPOSITIONES VAN DE 13E GEWONE BISSCHOPPENSYNODE OVER DE NIEUWE EVANGELISATIE
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 27 oktober 2012
Copyrights: © 2012, Radio Vaticana
Voorlopig Engelstalige versie in afwachting van een Nederlandse vertaling
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test