• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het thema van het huwelijk, dat ons wordt voorgesteld door het Evangelie en de eerste Lezing, verdient in dit verband speciale aandacht. De boodschap van het Woord van God kan samengevat worden in de uitdrukking die in het boek Genesis staat en door Jezus zelf wordt aangehaald: “Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen één vlees worden” (Gen. 2, 24)(Mc. 10, 7-8). Wat zegt dit Woord aan ons vandaag? Het lijkt me dat het ons uitnodigt ons meer bewust te worden van de realiteit die al bekend is maar misschien nog niet geheel op waarde geschat: dat namelijk het huwelijk in zichzelf een Evangelie is, een Blijde Boodschap voor de wereld van vandaag, in het bijzonder voor de ontkerstelijkte wereld. De verbintenis tussen man en vrouw, hun “één vlees” worden in naastenliefde, in vruchtbare en onverbreekbare liefde, is een teken dat krachtig van God spreekt, met een welsprekendheid die in onze dagen groter is geworden, omdat het huwelijk om diverse redenen, juist in de gebieden van oude evangelisatie, helaas een diepe crisis doormaakt. En het is geen toeval. Het huwelijk is verbonden met het geloof, niet in algemene zin. Het huwelijk, als verbintenis van trouwe en onverbreekbare liefde is gebaseerd op de genade die van de Drie-ene God komt, die ons in Christus heeft bemind met een tot op het Kruis trouwe liefde. Vandaag zijn we in staat om de gehele waarheid van deze bewering te vatten, uit het contrast met de pijnlijke werkelijkheid van zoveel huwelijken die helaas slecht aflopen. Er is een evidente correspondentie tussen de geloofscrisis en de crisis van het huwelijk. En, zoals de Kerk al lange tijd beweert en getuigt, is het huwelijk ertoe geroepen niet alleen object maar subject van de nieuwe evangelisatie te zijn. Dit gebeurt al in vele aan religieuze gemeenschappen en bewegingen verbonden ervaringen, maar vindt ook steeds meer plaats in het weefsel van de bisdommen en de parochies, zoals de recente Wereldontmoeting van Gezinnen heeft aangetoond.

Document

Naam: SCHOONHEID VAN HET EVANGELIE
Tijdens de opening van de 13e Bisschoppensynode "Over de nieuwe evangelisatie" en proclamatie tot "Kerkleraar" van de H. Johannes van Avila en de H. Hildegard van Bingen - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 oktober 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / © 2013, Stg. InterKerk
Vertaling, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test