• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
III

Vandaag spreekt alles ons van de liefde waarmee Gij 'de Kerk hebt bemind en Uzelf hebt overgeleverd voor haar, om haar te heiligen'. Vgl. Ef. 5, 25. v

Door de verlossende liefde van uw volledige wegschenking hebt Gij de Kerk gemaakt tot uw bruid en leidt Gij haar langs de wegen van haar aardse ervaringen, om haar voor te bereiden op de eeuwige 'bruiloft van het Lam' Vgl. Openb. 19, 7 in het 'huis van de Vader'. (Joh. 14, 2)

Deze bruidsliefde van de Verlosser, deze heilsliefde van de Bruidegom geeft vruchtbaarheid aan alle hiërarchische en charismatische gaven' waarmee de Heilige Geest de Kerk 'uitrust en geleidt'. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 4

Mogen wij, Heer, twijfelen aan deze liefde?

Kan iemand, die zich laat leiden door een levendig geloof in de Stichter van de Kerk, soms twijfelen aan de liefde waaraan de Kerk heel haar geestelijke vitaliteit te danken heeft?

Mag men er wel aan twijfelen:

  • dat Gij aan uw Kerk echte 'beheerders van de geheimen Gods' (1 Kor. 4, 1) kunt en wilt geven, en bovenal echte bedienaars van de Eucharistie?
  • dat Gij in de zielen van de mensen en in het bijzonder van de jongeren het charisma van de priesterlijke bediening kunt en wilt opwekken, in de zin waarin het in de traditie van de Kerk is opgevat en verwezenlijkt?
  • dat Gij in deze zielen, tezamen met het verlangen naar het priesterschap, de bereidheid kunt en wilt opwekken tot de gave van het celibaat omwille van het Rijk der hemelen, waarvan in het verleden hele generaties van priesters blijk hebben gegeven en nog heden ten dage velen blijk geven in de katholieke Kerk?

Is het gepast - tegen de stem in van het recente Oecumenisch Concilie en de Bisschoppensynode - te blijven verkondigen dat de Kerk zou moeten afzien van deze traditie en deze erfenis?

Is het daarentegen niet de plicht van ons, priesters, ons met edelmoedigheid en blijdschap in te zetten voor onze taak en door ons getuigenis en onze inspanning bij te dragen tot de verbreiding van dit ideaal? Is het niet onze taak het aantal toekomstige priesters in dienst van het volk Gods te doen toenemen, ons met alle kracht in te spannen voor het opwekken van roepingen en de onvervangbare activiteit te steunen van de seminaries waar degenen die tot het gewijde priesterschap worden geroepen, zich op passende wijze kunnen voorbereiden op de volledige gave van zichzelf aan Christus?

Document

Naam: GEBED TER GELEGENHEID VAN WITTE DONDERDAG 1982
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Gebeden en Testament
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1982
Copyrights: © 1982, Archief van Kerken jrg. 37 p. 418-425
Vertaling werd in Rome verzorgd.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test