• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
IV

"Op Stille Zaterdag verblijft de Kerk bij het graf van de Heer, terwijl zij zijn lijden en dood en zijn nederdaling ter helle overweegt, en onder gebed en vasten naar zijn verrijzenis uitziet". Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 73

IV.1

Op Stille Zaterdag onthoudt de Kerk zich strikt van het eucharistisch offer. De heilige Communie kan alleen maar gegeven worden bij wijze van Viaticum. Er kunnen daarom geen woord- en communievieringen voor de geloofsgemeenschap gehouden worden.

IV.2

Het verdient aanbeveling op deze dag de lezingendienst en het morgengebed met deelname van het volk in de kerk te vieren. Waar dit niet mogelijk is, zal men een viering van het Woord Gods houden of een oefening van godsvrucht die aansluit bij het mysterie van deze dag. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 40.73

IV.3

Gebruiken op deze dag die verbonden zijn met de situatie vóór Vaticanum II, toen de paasviering vervroegd was naar de zaterdag (zoals bijv. de zegening en uitdeling van het doop-, resp. paaswater op de ochtend van Stille Zaterdag), moeten voorbehouden blijven aan de nacht en dag van Pasen. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 73-76

IV.4

Huwelijksvieringen en de viering van andere Sacramenten kunnen niet worden toegestaan, met uitzondering van Biecht, Ziekenzalving en Nooddoop. Een uitvaart op deze dag kan alleen gebeuren zonder Eucharistieviering.

Document

Naam: DE VIERING VAN HET PAASTRIDUUM: ENKELE ASPECTEN VAN DE LITURGIE VAN HET LIJDEN, STERVEN EN VERRIJZEN VAN DE HEER
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 22 februari 2012
Copyrights: © 2012/2014, Nationale Raad voor de Liturgie
Liturgische Documentatie dl. 8/11
Bewerkt: 6 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test