• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE VIERING VAN HET PAASTRIDUUM: ENKELE ASPECTEN VAN DE LITURGIE VAN HET LIJDEN, STERVEN EN VERRIJZEN VAN DE HEER

TEN GELEIDE

Vanuit het Paastriduum als zijn lichtbron vervult de nieuwe tijd van de verrijzenis het hele liturgisch jaar met zijn helderheid. Vanuit de lichtbron van deze drie dagen wordt het gehele jaar voor en na Pasen gaandeweg omgevormd door de liturgie. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1168

De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen stellen ons in staat de centrale waarheid van ons geloof te beleven: dat God ons zozeer heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Joh 3, 16). De verschillende liturgische vieringen van het Paastriduum vragen veel voorbereiding in allerlei opzicht: praktisch, organisatorisch, pastoraal en ook liturgisch. Omdat die voorbereiding zo intensief is, was en is de verleiding groot hier en daar aanpassingen te doen. Lokale aanpassingen hebben de neiging gerationaliseerd te worden en vervolgens tot gewoonte te worden. Dan kan de vraag "hoe deden we dat vorig jaar?" soms zelfs een belangrijker criterium worden bij de voorbereiding van de liturgie dan het vieren van de geloofsgeheimen. De laatste jaren is een bijkomende reden voor lokale aanpassingen het feit dat de vierende gemeenschap klein is geworden en zich daarom niet in staat voelt om de liturgie op de voorziene tijd in haar volheid te vieren. Vanuit hun herderlijke taak willen de bisschoppen van Nederland enkele aspecten van de viering van het Paastriduum onder de aandacht brengen opdat alle gelovigen kunnen putten uit de rijke bron van de liturgie. In bijgaande brief worden de voornaamste richtlijnen betreffende de liturgische vieringen van het Paastriduum in hun samenhang belicht en toegelicht. Met deze brief willen de bisschoppen alle gelovigen, celebranten zowel als kerkgangers, aanmoedigen om het hoogtepunt van het kerkelijk jaar met heel zijn rijkdom aan inhoud en vormgeving zo waardig mogelijk te vieren. Daarvoor kan het soms onvermijdelijk zijn keuzes te maken die voorbij zien aan hoe men het plaatselijk gewend was om zich te oriënteren op een waardige viering van de verlossing op een plaats en tijd waar zoveel mogelijk gelovigen kunnen deelnemen. Rekening houdend met de nodige voorbereidingstijd is de ingangsdatum voor de nieuwe bepalingen vastgesteld op Aswoensdag, 13 februari 2013.

Pasen is niet zomaar een feest te midden van vele andere kerkelijke vieringen: het is het feest der feesten. In de viering van de heilsgeheimen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag "Paaszaterdag" uit de bron is door de redactie aangepast dringt het heil onze tijd binnen en is het Rijk Gods werkelijk nabij. Het is vanuit de zorg dat vele gelovigen kunnen putten uit deze rijke vieringen dat wij deze brief tot u richten.

De bisschoppen van Nederland, Aswoensdag, 22 februari 2012

Document

Naam: DE VIERING VAN HET PAASTRIDUUM: ENKELE ASPECTEN VAN DE LITURGIE VAN HET LIJDEN, STERVEN EN VERRIJZEN VAN DE HEER
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 22 februari 2012
Copyrights: © 2012/2014, Nationale Raad voor de Liturgie
Liturgische Documentatie dl. 8/11
Bewerkt: 6 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test