• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Theologie hoort thuis binnen de Kerk, die samengeroepen is door Gods Woord. Theologie is ecclesiaal, en dat is een constitutief aspect van de theologische opdracht, omdat theologie gebaseerd is op geloof, en geloof zelf zowel persoonlijk als ecclesiaal is. Gods openbaring is erop gericht het volk van God te verzamelen en te vernieuwen, en theologen ontvangen via de Kerk het object van hun onderzoek. In de katholieke theologie is uitvoerig nagedacht over de ‘loci’ van de theologie, dat wil zeggen de fundamentele referentiepunten voor de theologische opdracht. Zie met name Melchior CANO, De locis theologicis, ed. Juan BELDA PLANS (Madrid, 2006). Cano noemt tien loci: Sacra Scriptura, traditiones Christi et apostolorum, Ecclesia Catholica, Concilia, Ecclesia Romana, sancti veteres, theologi scholastici, ratio naturalis, philosophia. humana historia. Van belang is te weten, niet alleen welke de loci zijn, maar ook welk gewicht aan elk ervan moet worden toegekend, en hoe hun onderlinge relatie is.

Document

Naam: THEOLOGIE VANDAAG: PERSPECTIEVEN, PRINCIPES EN CRITERIA
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 29 november 2011
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal 42 (2002,2) 177-222
Vert.: Maria ter Steeg
Bewerkt: 22 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test