• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bijgevolg wens ik de intellectuele eerlijkheid in uw werkzaamheden aan te moedigen, die de uitdrukking is van een wetenschap die haar onderzoekende geest naar de waarheid wakker houdt ten dienste van het authentieke welzijn van de mens, en die het risico vermijdt een louter functionele praktijk te zijn. De menselijke en christelijke waardigheid van de voortplanting bestaat er namelijk niet in een “product” te zijn, maar berust op haar band met de huwelijksdaad - uitdrukking van de liefde tussen de echtgenoten, van hun eenheid die niet louter biologisch is, maar ook spiritueel. De Instructie “Congregatie voor de Geloofsleer
Donum Vitae
Over het beginnend menselijk leven en waardigheid van de voortplanting
(22 februari 1987)
” herinnert ons hieromtrent dat “de huwelijksdaad door zijn intieme structuur, de echtgenoten verenigt met een zeer diepe band en hen geschikt maakt om nieuw leven voort te brengen, volgens de wetmatigheid die in het wezen van man en vrouw geschreven staan” Congregatie voor de Geloofsleer, Over het beginnend menselijk leven en waardigheid van de voortplanting, Donum Vitae (22 feb 1987), 126. De legitieme verzuchtingen om kinderen ter wereld te brengen, moet bijgevolg voor een echtpaar dat met onvruchtbaarheid geconfronteerd wordt, met behulp van de wetenschap een antwoord vinden dat hun waardigheid als persoon en echtgenoot/echtgenote ten volle respecteert. De nederigheid en de nauwkeurigheid waarmee u deze problematiek bestudeert, verdienen aangemoedigd en gesteund te worden, in tegenstelling met sommigen van uw collega’s, die meegesleept worden door de fascinatie van technologie en kunstmatige bevruchting. Ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de encycliek “H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
”, heb ik eraan herinnerd hoe “gemakkelijk profijt, of erger nog, de arrogantie de plaats in te nemen van de Schepper, soms een beslissende rol spelen. Het is een vorm van ‘hybris’ van de rede, die voor de mensheid gevaarlijke eigenschappen kan hebben” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Congres gehouden aan de Pauselijke Universiteit van Lateranen - Sala Clementina, Tot de deelnemers aan het Internationale Congres bij de 10e verjaardag van de Encycliek "Fides et Ratio" (16 okt 2008), 4. In feite lijken het sciëntisme en de logica van het profijt vandaag het domein van de onvruchtbaarheid en de menselijke voortplanting te beheersen, waarbij zij ook vele andere onderzoeksterreinen proberen te hinderen.

Document

Naam: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN ONVRUCHTBAARHEID
Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Pauselijke Raad voor het Leven
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 25 februari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test