• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VERKLARING OVER DE VRIJMETSELARIJ

Gevraagd werd of het oordeel van de Kerk ten aanzien van de vrijmetselarij is gewijzigd door het feit dat zij in de nieuwe Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
niet uitdrukkelijk wordt vermeld zoals in de vorige Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
.

Deze Congregatie is gemachtigd te antwoorden, dat deze situatie toe te schrijven is aan een redactionele norm welke ook voor andere eveneens niet vermelde organisaties is gevolgd in zover ze opgesloten liggen in bredere categorieën.

Het negatieve oordeel van de Kerk ten aanzien van de vrijmetselaarsorganisaties blijft dus ongewijzigd, omdat hun beginselen altijd zijn beschouwd als onverzoenbaar met de leer van de Kerk, en het lidmaatschap blijft ongeoorloofd. De gelovigen die deel uitmaken van de vrijmetselaarsorganisaties zijn in staat van zware zonde en mogen niet tot de heilige Communie naderen.

Aan plaatselijke kerkelijke overheden komt het niet toe zich over de aard van de vrijmetselaarsorganisaties uit te spreken met een oordeel dat afwijkt van hetgeen hierboven is vastgesteld en in de lijn ligt van de Congregatie voor de Geloofsleer
Verklaring over de status van Katholieken die vrijmetselaar worden
(17 februari 1981)
van deze heilige Congregatie van 17 februari 1981.

Paus Joannes Paulus II heeft tijdens de audiëntie aan de ondergetekende kardinaal-prefect verleend, deze verklaring goedgekeurd, waartoe in de gewone vergadering van deze heilige Congregatie werd besloten, en heeft de publicatie ervan bevolen.

Rome, vanuit de zetel van de Heilige Congregatie voor de Geloofsleer, 26 november 1983.

Joseph kard. Ratzinger,
prefect

+ Hieronymus Hamer, o.p.,
titulair aartsbisschop van Lorium,
secretaris.

Document

Naam: VERKLARING OVER DE VRIJMETSELARIJ
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 26 november 1983
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken 39e jrg. nr. 3 p. 8
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test