• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hebben Wij vruchtbaar werk gegaan met dit schrijven, dierbare gelovigen? Zullen Onze leringen en richtlijnen door u gevolgd en de daarin vervatte idealen door u verwezenlijkt worden? Wij vragen het aan God, tot wiens eer Wij dit alles hebben geschreven. Maar Wij zeggen u toch ook met alle nadruk, dat dit niet mogelijk zal zijn, tenzij gij het zult trachten te doen in de kracht van God. Christelijk leven is goddelijk leven. Christelijke idealen kunnen alleen in de kracht van Christus verwezenlijkt worden. hoe zouden wij zonder Hem een christelijke maatschappij kunnen opbouwen en zijn koningschap kunnen vestigen in dat brede, gecompliceerde maatschappelijke leven, waar bovendien nog zo veel tegenwerkende krachten dat koningschap trachten af te breken?

Dit klemt te meer, omdat juist in dit opzicht de hedendaagse toestand werkelijk verontrustend genoemd moet worden. het naturalisme en het materialisme ondermijnen de grondslagen onzer oude christelijke beschaving en zij dragen er de schuld van, dat ons christelijk Europa steeds meer het karakter krijgt van een heidense wereld. Ook hier zijn al velen verzwakt in het geloof, ja zelfs openlijk onkerkelijk geworden. Ook hier kan men in sommige sferen van het openbare leven haast het onderscheid niet meer zien tussen christenen en niet-christenen. En wat het ergste is, dierbare gelovigen, ook hier maakt men zich vaak wijs, dat men „twee heren kan dienen” (Mt. 6, 24), en nemen velen een levenshouding aan, die ver staat van Gods geboden en van de leer van het Evangelie. Woorden, leuzen en frazen zeggen tenslotte niets; ook de beste organisaties helpen niet, wanneer wij niet leven uit God. Hier moet God helpen, hier moeten gebed en offer, Sacrificie en Sacrament, waarachtig geloof en waarachtig leven uit het geloof, de innerlijke kracht geven om ons zelf en ons openbaar leven te kersteen.

En gij weet ook, dat juist dit herstel van het echt christelijke leven, juist dit goddelijke leven in ons, door onze heilige Vader gesteld is als de verhoopte vrucht van het Mariajaar. God gaf ons Maria als moeder. Zij die het licht des hemels volgen, zullen Jezus vinden, maar dan gelijk de Wijzen, „het Kindje mét zijn moeder Maria” .

Dat de tijden donker zijn, moet u niet te zeer verontrusten. Met de heilige Augustinus zeggen Wij u:

„Het zijn slechte tijden, het zijn moeizame tijden, zo zeggen de mensen. Laat ons goed leven en de tijden zijn zo goed; wij zijn de tijden, zoals wij zijn, zó zijn de tijden” H. Augustinus, Preken, Sermones. 80, 8; ML 38, 498.

Dierbare gelovigen „dit is de overwinning, die de wereld overwint, ons geloof!” (1 Joh. 5,4). Uw Bisschoppen, die God stelde om de Kerk te besturen, zeggen u, opdat gij sterk moogt zijn in dat geloof.

Gegeven te Utrecht, 1 mei van het Mariajaar 1954

† Johannes Kardinaal de Jong,
Aartsbisschop van Utrecht

† Dr. B.J. Alfrink,
Aartsbisschop-coadjutor van Utrecht

† Dr. J.H.G. Lemmens,
Bisschop van Roermond

† J.P. Huibers,
Bisschop van Haarlem

† W.P.A.M. Mutsaerts,
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

† J.W.M. Baeten,
Bisschop van Breda

† Dr. J.M.J.A. Hanssen,
Bisschop-Coadjutor van Roermond

Document

Naam: DE KATHOLIEK IN HET OPENBARE LEVEN VAN DEZE TIJD
Bisschoppelijk Mandement 1954
Soort: Nederland
Auteur: De Bisschoppen van Nederland
Datum: 1 mei 1954
Copyrights: © 1954, Brochure van de Nederlandse Bisschoppen
Bewerkt: 25 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test