• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VENI AD SALVANDUM NOS! KOM OM ONS TE REDDEN!
Toespraak voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi, Kerst 2011

Dierbare broeders en zusters van Rome en van heel de wereld!

Christus is voor ons geboren! Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen van Zijn genade. Moge allen een echo horen van deze boodschap uit Bethlehem die de Katholieke Kerk herhaalt op elk continent, voorbij aan alle grenzen van naties, taal en cultuur. De Zoon van de maagd Maria is voor allen geboren, Hij is de Redder van allen.

Dit is de manier waarop Christus aangeroepen wordt in een oude liturgische antifoon:

"O Emmanuel, onze koning en Leraar, Hoop en Heil van alle volkeren. Kom en redt ons, Heer onze God!
Veni ad salvandum nos! Kom om ons te redden!"

Van alle tijden is deze hartenkreet, van mannen en vrouwen die inzien dat zij zichzelf niet kunnen redden. Dat zij uit zichzelf de moeilijkheden en gevaren niet het hoofd kunnen bieden. Ze moeten hun handen in een grotere, sterkere hand leggen, in een hand die zich vanuit den hoge naar hun uitstrekt. Dierbare broeders en zusters, deze hand is Christus, geboren in Bethlehem uit de maagd Maria. Hij is de hand die God de mensheid reikt om ons uit het moeras van de zonden te trekken en ons op de rots te plaatsen, de veilige rots van Zijn waarheid en Zijn liefde Vgl. Ps. 40, 3

Ja, dit is de betekenis van de Naam van dit Kind, die Jozef en Maria volgens de wil van God hebben gegeven. Hij wordt Jezus genoemd, "Hij die redt" betekent Vgl. Mt. 1, 21 Vgl. Lc. 1, 31 ". Hij is gezonden door God de Vader om ons te redden van het kwaad, dat diep geworteld is in de mens en in de geschiedenis. Het kwaad zich af te wenden van God, van de hoogmoedige trots van de zelfredzaamheid, het kwaad om in concurrentie met God te treden en om Zijn plaats in te willen nemen, het kwaad om zelf uit te maken wat goed en kwaad is, heer over leven en dood te willen zijn Vgl. Gen. 3, 1-7 . Dit is het grote kwaad, de grote zonde, waarvan wij onszelf niet kunnen verlossen, tenzij wij vertrouwen op Gods hulp, tenzij we tot Hem roepen: Veni ad salvandum nos! Kom om ons te redden!

Het feit alleen al dat we onze stem verheffen naar de hemel maakt ons waard om gered te worden, brengen ons in de juiste gesteldheid, brengt ons de waarheid over ons zelf: Wij zijn het, die tot God geweend hebben en die door Hem verlost zijn. Vgl. Esther 10, 3. v.v. (LXX) God is de Redder en wij zijn het die in gevaar zijn. Hij is de arts, wij zijn de patiënt. Dat te erkennen is de eerste stap naar heil, op het ontvluchten van het labyrint, waarin we opgesloten zitten door onze trots. Onze ogen naar de hemel op te slaan, onze handen uit te strekken en om hulp te roepen, is de uitweg voor ons op voorwaarde echter dat daar Iemand is, die ons hoort en ons te hulp kan komen.

Jezus Christus is het bewijs dat God ons geween gehoord heeft. En niet alleen dat! Gods liefde voor ons is zo sterk dat Hij niet afzijdig wil blijven, maar dat Hij uit Zichzelf treedt en naar ons toekomt, onze situatie tot het uiterste met ons deelt Vgl. Ex. 3, 7-12 . Het antwoord op onze hartenkreet dat God ons geeft in Jezus, overstijgt alle verwachtingen en getuigt van een solidariteit die niet alleen menselijk is, maar goddelijk. Alleen de God, die Liefde is, en de Liefde, die God is, kiest ervoor ons op deze manier te redden. Het is welzeker de langste weg, maar het is de weg die recht doet aan de waarheid over Hem en ons: de weg van de verzoening, de dialoog, de samenwerking.

Daarom, dierbare broeders en zusters van Rome en de hele wereld, laten we op dit Kerstfeest 2011 ons richten op het Kind van Bethlehem, de Zoon van maagd Maria, en zeggen we: "Kom om ons te redden!" Laten we deze woorden herhalen in verbondenheid met de vele mensen die zich in moeilijke situaties bevinden. Laten we spreken namens hen die geen stem hebben.

Laten we samen om Gods hulp vragen voor de volkeren van de Hoorn van Afrika, die ernstig lijden als gevolg van honger, vaak verergerd door een aanhoudende toestand van onzekerheid. Dat de internationale gemeenschap niet nalaat hulp te bieden aan de vele vluchtelingen, waarvan de menselijke waardigheid zwaar op de proef wordt gesteld.

Moge de Heer troost bieden aan de volkeren van Zuidoost-Azië, in het bijzonder degenen uit Thailand en de Filipijnen die nog steeds de moeilijkheden ondervinden en lijden onder de recente overstromingen.

Moge de Heer komen tot hulp voor de mensheid, die door zoveel conflicten verwond is en waardoor ook nu nog de aarde met bloed doordrenkt wordt. Hij, die de Vredevorst is, schenke het land dat Hij zich gekozen heeft om ter wereld te komen, vrede en stabiliteit, opdat Hij het heropenen van de dialoog tussen Israëli en Palestijnen bevordert. Moge Hij een einde maken aan het geweld in Syrië, waar al zoveel bloed vergoten is. Moge Hij volledige verzoening en stabiliteit bewerken in Irak en Afghanistan. Moge Hij hernieuwde energie geven aan al diegene die in de landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten zich inzetten om het algemeen welzijn te bevorderen.

Moge de geboorte van de Redder de dialoog en de samenwerking bevorderen in Myanmar (Birma) opdat zij gezamenlijk streven naar oplossingen. Moge de geboorte van de Verlosser politieke stabiliteit garanderen voor de landen in de regio van de Grote Afrikaanse Meren en ondersteuning geven bij de inzet voor het waarborgen van de rechten van alle burgers voor de bewoners van Zuid-Sudan.

Dierbare broeders en zusters, laten we onze blik opnieuw richten op de stal in Bethlehem: het Kind dat wij aanschouwen, is onze redding! Hij heeft de wereld een universele boodschap van verzoening en vrede gebracht. Laten wij onze hart voor Hem openen, Hem toelaten in ons leven. Laten we opnieuw Hem met vertrouwen en hoop zeggen: Veni ad salvandum nos!.

Hierna volgden de Kerstwensen in tal van talen.
Aansluitend gaf de Paus de zegen Urbi et Orbi

Document

Naam: VENI AD SALVANDUM NOS! KOM OM ONS TE REDDEN!
Toespraak voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi, Kerst 2011
Soort: Paus Benedictus XVI - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 25 december 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: rkk.nl; Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test