• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Joodse traditie beschouwend zien wij hoe diep u de Heilige Schrift, de Mikra, en in het bijzonder de Torah vereert. U leeft in een speciale verhouding tot de Torah, de leven de leer van de levende God. U bestudeert haar met liefde in de Talmud om haar met vreugde in praktijk te brengen. Haar onderricht omtrent liefde, gerechtigheid en de wet herhaalt zich in profeten, Neviim en in de Ketuvim. God, zijn heilige Torah, de synagogale liturgie en familietradities, het Land van heiligheid; zeer zeker kenmerkt dit alles uw volk vanuit godsdienstig oogpunt. En het zijn deze zaken die de basis vormen voor onze dialoog en onze samenwerking.

In het middelpunt van het Heilige Land, bijna als het heilige hart ervan, ligt Jeruzalem. Het is een stad die heilig is voor drie grote godsdiensten, voor Joden, Christenen en moslims. Haar naam zelf roept vrede op. Ik zou willen dat u deelneemt aan het dagelijkse gebed voor vrede, gerechtigheid en respect voor de fundamentele menselijk en godsdienstige rechten van de drie volken, de drie geloofsgemeenschappen die dat geliefde land bewonen.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN DE VIERING VAN DE 25E VERJAARDAG VAN DE VERKLARING "NOSTRA AETATE"
Consistoriehal, Vaticaan
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 6 december 1990
Copyrights: © 1991, Kerkelijke Documentatie p. 209
Vert.: drs PH.M. van der Aart s.m.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test