• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze houding, waarin wij ons versterkt voelen door de steun van zoveel broeders in het episcopaat, is ons voor alles ingegeven door het bewustzijn van onze verantwoordelijkheid tegenover de Kerk voor de toepassing van de decreten van het Concilie; eveneens door het bewustzijn van onze verantwoordelijkheid tegenover de mensen van goede wil, die begrijpen wat voor een hoogstaand voorbeeld en wat voor een bemoediging, vooral op een ogenblik waarop zoveel krachten worden aangewend voor de degradatie van de openbare moraal en de privé-moraal, het eeuwenoude getuigenis vormt dat, in de Latijnse Kerk, door de priesters en door de in het religieuze leven aan God gewijde zielen wordt gegeven.

Of het nu gaat over leer of discipline, wij zijn er zeker van, eerbiedwaardige broeders, dat de beste dienst die u uw priesters en uw gelovigen op dit moment - en in het bijzonder tijdens de komende vergaderingen van het 'Pastoraal Concilie' - zou kunnen bewijzen, zal zijn rustig uw volledige en onvoorwaardelijke instemming te betuigen met de universele Kerk op de omstreden punten. De rechtgeaarde zielen zullen u er dankbaar voor zijn, dat u hen hebt bevestigd in hun geloof en in hun liefde voor de kerk. En de Opperherder, Episcopus animarum vestrarum (1 Pt. 2, 25), getuige van uw lijden en verdiensten, zal u de beloning voorbehouden die is beloofd aan zijn goede en trouwe dienstknechten.

Document

Naam: AAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BISSCHOPPEN VAN NEDERLAND
Soort: H. Paus Paulus VI - Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 december 1969
Copyrights: © 1970, Archief van Kerken, 25e jrg, pag. 77-79
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test