• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het gebeurt vaak dat de techniek van orgaantransplantatie zich voltrekt door een gebaar van totale gratuïteit van de kant van de verwanten van de patiënt wiens dood is vastgesteld. In deze gevallen is geïnformeerde toestemming de eerste voorwaarde voor vrijheid, opdat de transplantatie de kenmerken van een geschenk heeft en niet geïnterpreteerd wordt als een handeling onder dwang of uitbuiting. Het is in ieder geval nuttig eraan te herinneren dat de afzonderlijke vitale organen uitsluitend weggenomen kunnen worden ex cadavere, dat overigens ook zijn eigen waardigheid bezit die gerespecteerd moet worden. De wetenschap heeft in de afgelopen jaren verdere vooruitgang geboekt in het controleren van de dood van de patiënt. Het is daarom goed dat de behaalde resultaten de instemming van de gehele wetenschappelijke gemeenschap krijgen om het onderzoek naar oplossingen die aan allen zekerheid geven te vergemakkelijken. In een dergelijke omgeving mag er inderdaad niet de minste verdenking van willekeur zijn en waar de zekerheid nog niet bereikt is, moet het voorzorgsbeginsel prevaleren. Het is daarom nuttig dat het interdisciplinaire onderzoek en de interdisciplinaire bezinning zodanig toeneemt, dat de publieke opinie de meest transparante waarheid over de antropologische, sociale, ethische en juridische implicaties van de transplantatiepraktijk krijgt voorgelegd. In deze gevallen moet hoe dan ook het respect voor het leven van de donor altijd als hoofdcriterium dienen, zodat het wegnemen van organen alleen wordt toegestaan in aanwezigheid van zijn of haar werkelijke dood. Vgl. Catechismus-Compendium, Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk (28 juni 2005), 476 De daad van de liefde die wordt uitgedrukt met de donatie van de eigen vitale organen, blijft een echt getuigenis van naastenliefde die in staat is verder dan de dood te kijken, zodat het leven altijd moge overwinnen. De ontvanger zou zich goed bewust moeten zijn van de waarde van dit gebaar; hij is de ontvanger van een geschenk dat de therapeutische weldaad overstijgt. Dat wat hij ontvangt is namelijk, behalve een orgaan, op de eerste plaats een getuigenis van liefde dat een even edelmoedig antwoord moet oproepen, om zo de cultuur van de gave en van de gratuïteit te doen toenemen.

Document

Naam: EEN GESCHENK VOOR HET LEVEN: ENKELE OVERWEGINGEN OVER HET DONEREN VAN ORGANEN
Tot de deelnemers aan het Internationale Congres van de Pauselijke Academie voor het Leven
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 november 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / © 2013, Stg. InterKerk
Vert.: Redactie; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test