• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"De Paaswake wordt in haar geheel in de nacht gevierd, zodat zij pas kan beginnen na het invallen van de duisternis en beëindigd moet zijn vóór de dageraad van de zondag". Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 332 Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Paaswake, nr 3 Deze regel is strikt te interpreteren. Tegengestelde misbruiken en hier en daar ingeslopen gewoonten om de Paaswake te vieren op het tijdstip waarop men de zondagse Eucharistieviering gewoonlijk anticipeert, worden veroordeeld. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 28

De redenen die door sommigen worden aangevoerd om de Paaswake te vervroegen, bij voorbeeld de openbare onveiligheid, worden niet gebruikt voor de kerstnacht en andere soortgelijke bijeenkomsten.

De Paaswake die de Hebreeën eens hebben doorgebracht in afwachting van het voorbijgaan van de Heer die hen uit de slavernij van Farao zou bevrijden, is door hen als een jaarlijkse gedachtenisviering onderhouden; deze wake was een voorafbeelding van het ware Pasen van Christus, namelijk van de nacht van de ware bevrijding, waarin Christus "de boeien van de dood heeft verbroken en zegevierend uit het dodenrijk is opgestaan”. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Paaswake, nr 19: Paasjubelzang "Exultet"

Van het begin af aan heeft de kerk het jaarlijkse Pasen, het feest der feesten, vooral met een nachtwake gevierd. Want de verrijzenis van Christus is de grondslag van ons geloof en van onze hoop; door het Doopsel en Vormsel zijn wij in het Paasmysterie van Christus opgenomen, zijn wij mede gestorven, mede begraven, mede verrezen, en zullen wij ook met Hem heersen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 6 Vgl. Rom. 6, 3-6 Vgl. Ef. 2, 5-6 Vgl. Kol. 2, 12-13 Vgl. 2 Tim. 2, 11-12

Deze wake is ook een uitzien naar de komst van de Heer. H. Augustinus, Preken, Sermones. Guelferbytan: "We keep vigil on that night because the Lord rose from the dead; that life...where there is no longer the sleep of death, began for us in his flesh; being thus risen, death will be no more nor have dominion.... If we have kept vigil for the risen one, he will see that we shall reign with him for ever."

Document

Naam: PASCHALIS SOLLEMNITATIS
De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 16 januari 1988
Copyrights: © 2008, Liturgische Documentatie - NRL, Zeist
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test