• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Goede Week begint op Palm- en Passiezondag die het voorteken van Christus' koninklijke triomf en de aankondiging van zijn lijden en sterven met elkaar verbindt. Deze band tussen beide facetten van het Paasmysterie moet in de viering en in de catechese van deze dag tot uitdrukking worden gebracht. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 263

De herdenking van de intocht van de Heer in Jeruzalem geschiedt van oudsher met een plechtige processie waarin de Christenen deze gebeurtenissen vieren; met acclamaties en gebaren volgen zij de kinderen der Hebreeën na die de Heer tegemoet gingen en Hem 'Hosanna' toezongen. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Palm zondag, nr. 9

De processie wordt slechts eenmaal gehouden en wel steeds vóór die Eucharistieviering waaraan de deelname van het volk het grootste is, ook wanneer dit de avondrnis is van zaterdag of zondag. Daartoe komen de gelovigen bijeen in een kleinere kerk of op een andere geschikte plaats, onderscheiden van de kerk waar men in processie naar toe zal gaan.

In deze processie dragen de gelovigen palmtakken of takken van andere bomen. Priester en assistenten, die ook zelf palmen dragen, gaan de gelovigen vooraf. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 270

De palmen of takken worden gezegend om ze in de processie mee te dragen. De palmen, die thuis bewaard worden, herinneren de gelovigen aan de overwinning van Christus die zij in de processie hebben gevierd.

De priesters moeten ervoor zorgen dat deze processie ter ere van Christus Koning goed wordt voorbereid en gevierd, zodat zij inderdaad bijdraagt tot het geestelijk leven van de gelovigen.

Voor de viering van de intocht van de Heer in Jeruzalem biedt het H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
, naast de hierboven beschreven plechtige processie, nóg twee vormen aan; dit gebeurt echter niet om toe te geven aan gemakzucht, maar vanwege de moeilijkheden die een beletsel kunnen zijn voor het houden van de processie.

De tweede vorm van herdenking is een plechtige intrede, wanneer er geen processie buiten het kerkgebouw kan gehouden worden. De derde vorm is een eenvoudige intrede die op deze zondag plaats vindt in elke Eucharistieviering waarbij geen plechtige intrede wordt gehouden. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Palmzondag, nr. 16

Waar geen Eucharistie gevierd kan worden, verdient het aanbeveling een dienst van het woord te houden, hetzij in de avonduren van de zaterdag, hetzij op een geschikt uur van de zondag. In deze dienst worden de messiaanse intocht en het lijden en sterven van de Heer herdacht. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Palmzondag, nr. 19

Tijdens de processie zingen koor en volk de gezangen, aangegeven in het H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
, zoals de Psalmen 24 (23) en 47 (46), alsmede andere aangepaste gezangen ter ere van Christus Koning.

Het lijdensverhaal geschiedt met bijzondere plechtigheid. Het is aan te raden dat het op de traditionele wijze wordt gezongen of voorgelezen, namelijk door drie personen die respectievelijk de rol van Christus, van de evangelist en van het volk vervullen. Het lijdensverhaal moet worden gezongen of gelezen door diakens of priesters, of, als zij er niet zijn, door lectoren; in dit geval moet de rol van Christus voorbehouden blijven aan de priester-celebrant. Deze verkondiging van het lijden en sterven geschiedt zonder begeleiding van licht en wierook, zonder begroeting van het volk en zonder bekruising van het boek; alleen de diakens vragen de zegen van de priester, zoals anders vóór het Evangelie. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Palmzondag n. 22 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 74. Wanneer een Bisschop presideert

Het verdient aanbeveling tot geestelijk welzijn van de gelovigen het lijdensverhaal in zijn geheel te lezen en de daaraan voorafgaande lezingen niet over te slaan.

Na het lijdensverhaal zal men de homilie niet achterwege laten.

Document

Naam: PASCHALIS SOLLEMNITATIS
De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 16 januari 1988
Copyrights: © 2008, Liturgische Documentatie - NRL, Zeist
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test