• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Op woensdag vóór de eerste zondag van de Veertigdagentijd (Aswoensdag) ontvangen de gelovigen de as en gaan zij de tijd in die voor de zuivering van hun hart is ingesteld. Dit teken van boetvaardigheid is vanuit de Bijbelse traditie en in de gebruiken van de kerk tot de huidige dag bewaard. Hierdoor wordt de toestand aangeduid van de zondige mens die zijn schuld uitwendig voor de Heer belijdt en aldus zijn verlangen naar innerlijke bekering uitdrukt, in de hoop dat de Heer hem genadig zal zijn. Met dit teken ook begint de weg van de bekering die uitloopt op de viering van het Sacrament van boetvaardigheid in de dagen vóór Pasen." Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 253

De zegening en oplegging van de as geschiedt tijdens of ook wel buiten de Eucharistieviering. In dit laatste geval gaat hieraan een dienst van het woord vooraf en wordt de viering besloten met de voorbede. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Aswoensdag

De eerste zondag van de Veertigdagentijd is het begin van de veertigdaagse voorbereiding op de jaarlijkse viering van het Paasmysterie. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Eerste Zondag van de Veertigdagentijd, Openingsgebed en Gebed over de Gaven In de Eucharistieviering van deze zondag dienen elementen aanwezig te zijn die van dit belangrijke moment getuigen, zoals bijvoorbeeld een intredeprocessie met de litanie van alle heiligen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 261 De Eucharistieviering van de eerste zondag van de Veertigdagentijd is voor de bisschop zeer geschikt om de plechtigheid van de uitverkiezing van de doopkandidaten te verrichten, hetzij in de kathedraal, hetzij in een andere kerk, naar gelang van de pastorale omstandigheden. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 408-410

Daar de Evangelies over de Samaritaanse vrouw, de blindgeborene en de opwekking van Lazarus van het grootste belang zijn in verband met de christelijke initiatie, kunnen zij - ook al behoren zij tot het A-jaar - toch in het B- en C-jaar gelezen worden, vooral waar doopleerlingen zijn.

Op 'Laetare', de vierde zondag van de Veertigdagentijd, en op hoogfeesten en feesten is het gebruik van muziekinstrumenten toegestaan en mag het altaar met bloemen worden versierd. Op deze zondag kunnen gewaden van roze kleur gebruikt worden Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 252.

Het gebruik om de kruisen en beelden in het kerkgebouw te bedekken vanaf de vijfde zondag van de Veertigdagentijd kan, overeenkomstig het oordeel van de bisschoppenconferentie, behouden blijven. De kruisen blijven bedekt tot na de liturgische viering van het lijden en sterven van de Heer op Goede Vrijdag, de beelden tot aan het begin van de Paaswake. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Rubrieken voor Zaterdag van de Vierde Week van de Veertigdagentijd

Document

Naam: PASCHALIS SOLLEMNITATIS
De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 16 januari 1988
Copyrights: © 2008, Liturgische Documentatie - NRL, Zeist
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test