• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op plaatsen waar de gewoonte bestaat bij gelegenheid van de paasviering de huizen te zegenen, zal dit geschieden door de pastoor of door andere priesters of diakens die door hem zijn afgevaardigd; dit is voor hen een gelegenheid om hun pastorale bediening uit te oefenen. Congregatie voor de Riten, Decreet over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week, Maxima redemptionis nostrae mysteria (16 nov 1955), 24 De pastoor gaat naar deze woningen om aan elk gezin een pastoraal bezoek te brengen, met de bewoners te spreken en met hen een ogenblik in gebed door te brengen; hierbij gebruikt hij de teksten die in het "Boek van de Zegeningen" staan. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over de zegeningen, De benedictionibus (1 jan 1984). caput I, II, "Ordo benedictionis annuae familiarum in propriis domibus"  In de grote steden zal men zorgen voor de mogelijkheid om verscheidene gezinnen bijeen te brengen en een gemeenschappelijke viering van deze zegening voor allen te houden.

Document

Naam: PASCHALIS SOLLEMNITATIS
De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 16 januari 1988
Copyrights: © 2008, Liturgische Documentatie - NRL, Zeist
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test