• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“Ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken” (2 Tim. 1, 12). Deze woorden van de heilige Paulus helpen ons te begrijpen dat geloof “op de eerste plaats een zich persoonlijk bekennen van de mens tot God (is); het is tegelijkertijd, en hiermee onlosmakelijk verbonden, de vrije instemming met geheel de waarheid die God geopenbaard heeft.”. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 150 Geloof dat een persoonlijk vertrouwen in de Heer is en het geloof dat we in het 1e Concilie van Constantinopel
Credo van Nicea - Constantinopel
(31 juli 381)
belijden zijn onafscheidelijk; zij richten zich op elkaar en ze hebben elkaar nodig. Er bestaat een diepgaande band tussen het geleefde geloof en zijn inhoud. Het geloof van de Getuigen en de Belijders is ook het geloof van de Apostelen en de Kerkleraren.

De volgende aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof willen zo, zowel de ontmoeting met Christus bevorderen door authentieke getuigenissen van het geloof, als het steeds grotere begrip van de inhoud ervan. Deze voorstellen zijn bedoeld als voorbeelden om een parate reactie aan te moedigen op de uitnodiging van de Heilige Vader om dit Jaar van het Geloof volledig als een “tijd van genade” Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het uitroepen van het "Jaar van het Geloof", Porta Fidei (11 okt 2011), 15 te beleven. De vreugdevolle herontdekking van het geloof kan ook bijdragen aan het herstel van eenheid en communio tussen de verschillende lichamen die de grote familie van de Kerk vormen.

Document

Naam: NOTITIE MET PASTORALE AANBEVELINGEN VOOR HET "JAAR VAN HET GELOOF"
Enkele aanbevelingen om het Jaar van het Geloof op een meer doeltreffende en aangepaste wijze te beleven, ten dienste van het gelovig zijn en de evangelisatie
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 6 januari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: incaelo.wordpress.com; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test