• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar opdat wij niet misleid worden door de engel der duisternis, die zich vermomt als een engel des lichts Vgl. 2 Kor. 11, 14 , moet het de hoogste wet van onze liefde zijn, dat wij de bruid van Christus beminnen, zoals Christus haar heeft gewild en door Zijn bloed verworven. Dus moeten niet alleen de sacramenten ons dierbaar zijn, waarmede onze liefdevolle moeder de Kerk ons voedt; niet alleen de plechtigheden, waarmee zij ons troost en verblijdt, en de heilige gezangen en liturgische diensten, waardoor zij onze geesten ten hemel verheft; maar ook de zogenaamde sacramentaliën en die verschillende oefeningen van godsvrucht, waardoor zij zo verkwikkend de zielen der gelovigen van Christus' Geest doordringt en vertroost. En het is onze plicht niet slechts, zoals het kinderen betaamt, haar moederlijke liefde te beantwoorden, doch ook het gezag te eerbiedigen, dat zij van Christus heeft ontvangen, en waardoor zij ons denken gevangen neemt en brengt onder de gehoorzaamheid van Christus. Vgl. 2 Kor. 10, 5 Wij moeten dus gehoorzamen aan haar wetten en aan haar zedelijke voorschriften, ook al zijn deze soms hard voor onze natuur, die haar oorspronkelijke onschuld heeft verloren; wij moeten het weerspannige lichaam, dat wij meedragen, door vrijwillige kastijding bedwingen; ja, zelfs worden wij aangespoord, ons soms te onthouden ook van aangename en geoorloofde dingen. En wij kunnen niet volstaan met dit mystieke lichaam te beminnen, in zover het uitschittert door zijn goddelijk Hoofd en zijn hemelse eigenschappen, doch wij moeten ons ook beijveren het lief te hebben, in zover het zich openbaart in ons aller sterfelijk vlees, opgebouwd namelijk uit menselijke en zwakke elementen, die misschien niet geheel beantwoorden aan de plaats, die zij in dat eerbiedwaardige lichaam innemen.

Document

Naam: MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 29 juni 1943
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0164, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test