• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Niet minder in strijd met de waarheid is de gevaarlijke dwaling, die uit de verborgen vereniging van ons allen met Christus een ongezond quiëtisme wil afleiden; waardoor namelijk het gehele geestelijk leven der christenen en hun vooruitgang in de deugd uitsluitend aan de werking van de goddelijke Geest wordt toegeschreven, met verwaarlozing en uitsluiting van de door ons te geven medewerking, die met de genade moet samengaan en haar als het ware behulpzaam zijn. Zeker, niemand ontkent, dat de Heilige Geest van Jezus Christus de enige bron is, waaruit alle hemelse kracht uitstroomt in de Kerk en haar leden. Want, zoals de psalmist zegt: "Genade en glorie geeft de Heer." (Ps. 83, 12) Maar dat de mensen in de werken van heiligheid standvastig volharden, dat zij opgewekt vooruitgaan in genade en deugd, dat zij eindelijk niet alleen zelf met alle kracht streven naar de top der christelijke volmaaktheid, doch ook anderen zoveel mogelijk daartoe opwekken, dat alles wil de goddelijke Geest slechts bewerken, als ook de mensen door dagelijkse ijverige toeleg hun deel bijdragen. "God geeft Zijn weldaden", zegt Ambrosius, "niet aan de slapers, maar aan de waakzamen." H. Ambrosius van Milaan, Expositio Evangelii secundum Lucam. 4, 49; Migne PL 15, 1626 Want als in ons sterfelijk lichaam de ledematen worden gesterkt en ontwikkeld door onafgebroken oefening, dan is dit nog veel meer het geval in het maatschappelijk lichaam van Jezus Christus, waarin ieder lid zijn eigen vrijheid, verantwoordelijkheid en taak heeft. Daarom aarzelde hij, die zeide: "Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij" (Gal. 2, 20), ook niet te verzekeren: "Zijn (dat is Gods) genade is in mij niet ijdel geweest, maar meer dan zij allen heb ik gezwoegd; doch niet ik, maar de genade Gods met mij." (1 Kor. 15, 10) Het is dan ook volkomen duidelijk, dat die bedrieglijke leerstellingen het geheim, waarover wij handelen, ergerlijk misbruiken, niet tot de geestelijke vooruitgang der gelovigen, maar tot hun verderf.

Document

Naam: MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 29 juni 1943
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0164, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test