• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Want omdat sommigen niet genoeg bedenken, dat de Apostel Paulus in deze dingen slechts overdrachtelijk spreekt en niet voldoende onderscheid maken tussen de eigenschappen van een fysiek, een zedelijk en een mystiek lichaam - een onderscheid, dat toch volstrekt noodzakelijk is -, komen zij tot een onjuiste en valse opvatting van onze eenheid met Christus. Zij willen namelijk de goddelijke Verlosser en de leden van de Kerk tot één fysieke persoon laten samenvloeien en versmelten; en door aan de mensen goddelijke eigenschappen toe te kennen maken zij Christus de Heer onderhevig aan menselijke dwalingen en geneigdheid tot het kwaad. Deze bedrieglijke leer is niet alleen geheel vreemd aan het katholiek geloof en de leer van de heilige Vaders, maar is ook in strijd met de bedoeling en de opvatting van de Apostel van de heidenen, die, hoewel hij Christus en Zijn mystiek lichaam in een wondere verbinding samenbrengt, beiden toch ook tegenover elkander stelt als de bruidegom tegenover de bruid. Vgl. Ef. 5, 22.23

Document

Naam: MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 29 juni 1943
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0164, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test