• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vóór het begin van de wereld reeds heeft ons de eengeboren Zoon van God in Zijn eeuwige en oneindige kennis en liefde omhelsd. Om die liefde op zichtbare en wondere wijze te openbaren, heeft Hij onze natuur in de hypostatische vereniging aangenomen; zodat,gelijk Maximus van Turijn met bekoorlijke eenvoud bemerkt: "in Christus ons eigen vlees ons liefheeft." H. Maximus van Turijn, Preken, Sermones. 29; Migne PL 57, 594

Deze liefdevolle kennis, waarmee vanaf het eerste ogenblik van Zijn menswording de goddelijke Verlosser ons omvatte, gaat alle inspanning en vermogens van de menselijke geest te boven, want krachtens de zalige aanschouwing, die Hij, nauwelijks in de schoot van de Moeder Gods ontvangen, genoot, staan alle ledematen van het mystieke lichaam Hem voortdurend en altijd voor de geest, en omhelst Hij hen allen met Zijn heilbrengende liefde. O wondere gunst van goddelijke goedheid; o onschatbaar plan van onmetelijke liefde! In de kribbe, aan het kruis, in de eeuwige heerlijkheid van de Vader omvat Christus met Zijn kennis en liefde alle leden van de Kerk veel helderder en veel inniger dan een moeder het kind in haar schoot of dan iemand zichzelf kent en bemint.

Document

Naam: MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 29 juni 1943
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0164, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test