• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Doch aan deze liefde jegens God en jegens Christus moet de liefde jegens de naasten beantwoorden. Want hoe kunnen wij verzekeren onze goddelijke Verlosser te beminnen, indien wij hen haten, die Hij door Zijn kostbaar Bloed heeft verlost om hen ledematen te maken van Zijn mystieke lichaam? Daarom vermaant ons de apostel, die meer dan de anderen door Jezus werd bemind: "Zo iemand zegt: Ik heb God lief, maar zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Wie immers zijn broeder niet bemint, die hij ziet, hoe kan hij God, die hij niet ziet, liefhebben? En dit gebod hebben wij van God, dat wie God bemint, ook zijn broeder moet beminnen." (1 Joh. 4, 20.21) Ja, het staat vast, dat wij des te meer met God en met Christus verenigd zullen zijn, naarmate wij inniger elkanders ledematen worden (Rom. 12, 5), voor elkander bezorgd (1 Kor. 12, 25); gelijk het ook vast staat, dat wij des te meer met elkaar verenigd en door liefde verbonden zullen zijn, naarmate wij door vuriger liefde met God en met ons goddelijk Hoofd zijn verenigd.

Document

Naam: MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 29 juni 1943
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0164, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test