• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze uiteenzetting, die wij hier gaven over het "mystieke Hoofd" H. Ambrosius van Milaan, De Elia et ieiun. 10, 36, 37; Migne PL 14, 710 H. Ambrosius van Milaan, Enarrat in Psal.. 118, serm. 20, 2; Migne PL 15, 14, zou onvolledig blijven, als wij niet nog een weinig ingingen op deze uitspraak van de Apostel: "Christus is het hoofd van de Kerk: Hij is de Verlosser van Zijn lichaam." (Ef. 5, 23) Met deze woorden wordt immers de laatste reden aangegeven, waarom het lichaam van de Kerk naar Christus wordt genoemd. Want Christus is de goddelijke Redder van dit lichaam. Hij werd namelijk terecht door de Samaritanen genoemd: "de Verlosser van de wereld." (Joh. 4, 42) Ja, zonder enige twijfel moet men van Hem zeggen, dat Hij "de Zaligmaker van allen" is; maar ondanks alles moet men er met Paulus bijvoegen: "vooral van de gelovigen." Vgl. 1 Tim. 4, 10 Meer dan de anderen immers heeft Hij Zijn ledematen, die de Kerk vormen, door Zijn Bloed gewonnen. Vgl. Hand. 20, 28 Dit behoeven wij echter niet meer verder uit te leggen, daar wij boven reeds voldoende uitvoerig er over hebben geschreven, hoe de Kerk op het kruis haar oorsprong vond en hoe Christus het licht schenkt en de heiligheid bewerkt, en hoe Hij Zijn mystiek lichaam in stand houdt, laten wij liever allen God eeuwig dank zeggen en deze weldaad nederig en aandachtig overwegen. Wat echter onze Zaligmaker, toen Hij eens aan het kruis hing, heeft begonnen, voltrekt Hij eeuwig en zonder ophouden in de hemelse zaligheid: "Ons Hoofd", zegt Augustinus, "spreekt voor ons ten beste; sommige ledematen neemt Hij op, andere kastijdt Hij, andere reinigt Hij, andere vertroost Hij, andere schept Hij, andere roept Hij, weer andere roept Hij terug, andere verbetert Hij, andere neemt Hij weer in het lichaam op." H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. 85, 5; Migne P.L> 37, 1085 Ons is het echter gegeven Christus in dit werk der zaligmaking onze medewerking te verlenen, "uit de Ene en door de Ene verlosten en verlossers." H. Clemens van Alexandrië, Stromateis. 7, 2; Migne PG 9, 413

Document

Naam: MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 29 juni 1943
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0164, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test