• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DECREET OVER INVOEGING RESP. WIJZIGING VAN EEN AANTAL HEILIGENFEESTEN

Prot. nr. 2492/01/L

Nu de zeer recente goedkeuring van zowel het H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
als het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Martyrologium Romanum
editio typica altera
(29 juni 2004)
hiertoe de gelegenheid biedt, heeft het de Apostolische Stoel goed geleken enige veranderingen in de H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Mysterii Paschalis
Ter goedkeuring van de algemene normen voor het liturgisch jaar en van de nieuwe algemene Romeinse kalender (14 februari 1969)
in te voeren, opdat Gods wonderlijke genade, die zich in zijn heiligen openbaart, voor het gehele volk dat de Romeinse ritus volgt in de loop der liturgische vieringen gedurende het jaar nog rijkelijker zou stralen. Hierbij moet worden opgemerkt dat vele van deze nieuwe vieringen het 'universele' karakter van deze kalender versterken.

De volgende dagen worden gevierd met de rang van vrije gedachtenis:

 • 3 januari, de heilige Naam Jezus;
 • 8 februari, de heilige Josephina Bakhita, maagd;
 • 13 mei, de heilige Maagd Maria van Fatima;
 • 21 mei, de heilige Christophorus Magellaen, priester, en gezellen, martelaren;
 • 22 mei, de heilige Rita van Cassia, kloosterlinge;
 • 9 juli, de heilige Augustinus Zhao Rong, priester, en gezellen, martelaren;
 • 20 juli, de heilige Apollinaris, bisschop en martelaar;
 • 24 juli, Charbel Makhlüf, priester;
 • 9 augustus, de heilige Teresia Benedicta van het Kruis, maagd en martelares;
 • 12 september, de heilige Naam van Maria;
 • 25 november, de heilige Catharina van Alexandrië, maagd en martelares.

Verder wordt de vrije gedachtenis van de heilige Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge, van 12 december naar 12 augustus verplaatst vanwege het samenvallen met het Feest van de heilige Maagd Maria van Guadalupe, Patrones van heel Amerika, dat door de Paus op Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Verbo divino consentiens
Decreet waarbij de viering van O.L.V. van Guadalupe voor geheel Amerika verheven wordt tot feest en op 12 december op de kalender geplaatst wordt (25 maart 1999)
.

Deze veranderingen zullen voortaan in de liturgische boeken van de Romeinse ritus moeten worden overgenomen. De in het Latijn uitgebrachte standaarduitgaven die bij elk van de vieringen horen en als toevoeging bij dit decreet worden gegeven, kunnen direct worden gebruikt en zijn van algemeen geldend recht. Wat betreft de liturgische boeken in de volkstaal die onder verantwoordelijkheid van de Bisschoppen worden uitgegeven: de vertalingen dienen overeenkomstig de norm van de Instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Liturgiam Authenticam
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse LiturgieVijfde instructie betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (bij art. 36)
(28 maart 2001)
te worden voorbereid en, na goedkeuring (recognitio) van deze Congregatie, in alle uitgaven te worden geplaatst. Met het oog op de tijd die nodig is om de vertalingen voor te bereiden, hebben de Bisschoppenconferenties, rekening houdend met het pastorale welzijn van de gelovigen, de vrijheid een termijn vast te stellen vanaf welk ogenblik de nieuwe vieringen binnen hun gebied voor het eerst kunnen plaatsvinden. Deze termijn mag echter niet liggen na de datum van 1 januari 2004.

Dit geldt ongeacht welke tegengestelde bepalingen ook.

Bij de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, 18 december 2001

Gregorius A. Kard. Medina Estévez, prefect
Franciscus Pius Tamburrino, aartsbisschop, secretaris

Document

Naam: DECREET OVER INVOEGING RESP. WIJZIGING VAN EEN AANTAL HEILIGENFEESTEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 18 december 2001
Copyrights: © 2002, NRL
Liturgische Documentatie, dl. 1
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test