• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk! Dat is het amechtig kreunen van heel ons leven, het onophoudelijk zuchten vermengd met het lijden en bidden van deze jaren van ons pontificaat, sinds de Heer ons de zorg voor zijn schapen en lammeren heeft willen toevertrouwen als onderpand van een geheimzinnige liefde waarvan wij de geheime draden pas zullen ontdekken in de hemel en die ons op onze beurt dag na dag verplicht tot een antwoord van liefde: Tu seis, quia ama te (Joh. 21,15-17). Die liefde voor Christus en de Kerk heeft ons gedrongen er in deze jaren de eenheid en volledige eensgezindheid van te bewaren en te garanderen. De genade van God heeft ons daarbij geholpen: maar wij moeten alles doen, samen met onze broeders in het episcopaat, met de priesters, met de leken, dat deze eenheid, die troostende vrucht en teken van herkenning is voor de wereld Vgl. Joh. 17, 21-23 , blijft bestaan, zich versterkt, groter wordt. Het is het laatste gebod van Christus vanaf het altaar van het laatste avondmaal: Ut omnes unum sint! (Joh. 17, 23). Zoals dat gebod met de openhartige samenwerking van onze gescheiden broeders zal voortgaan de oecumenische actie, die met zoveel hoop en zoveel succes is begonnen, te bewegen en te steunen, zo ook moet zij de gangen ondersteunen van de Kerk waaraan wij ons hart en ons leven hebben gegeven. Naar haar gaan onze gemeenschappelijke liefde, onze gedachten, onze dienstbaarheid, opdat zij het zichtbare teken moge zijn van de liefde van God voor de mensheid, het sacrament der redding:

Moeder van de heiligen, beeld 
van de hemelse stad;
van het onvergankelijke Bloed
de eeuwige bewaarster ...
oord van hen die hopen,
Kerk van de levende God! Allessandro Manzoni, Anni Sacri (22 mei 1873). La Pentecoste

Het zijn woorden van diepe betekenis van een grote literaire geest, van wiens dood wij in het jaar 1973 het eeuwfeest vieren, Alexander Manzoni. Maar om onze liefde tot de Kerk uit te drukken met de woorden van, om zo te zeggen, een genie van heiligheid, die wij eveneens dit jaar hebben herdacht, zuster Theresia van het kind Jezus:

Ik houd van de Kerk, mijn moeder! Vgl. H. Teresia van Lisieux van het Kind Jezus, Manuscrits autobiographiques. 1957, blz. 229

Document

Naam: TOT HET COLLEGE VAN KARDINALEN
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 22 juni 1973
Copyrights: © 1973, Archief van Kerken, 28e jrg. nr. 20 p. 899-908
Alineverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test