• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
7. Die oefeningen moeten zo werkzaam zijn, dat al de handelingen van de mens er door gericht worden op de verheerlijking van God.
Al deze beschouwingen mogen echter niet blijven bij een lege herinnering of een vage overdenking, maar moeten metterdaad bedoelen, onze zintuigen en hun vermogens te onderwerpen aan geest en verstand, verlicht door de katholieke waarheid; onze ziel te zuiveren, opdat zij zich dagelijks inniger met Christus verenigt en zich meer aan Hem gelijkvormig maakt en om haar Zijn ingevingen en Zijn goddelijke kracht, waaraan zij behoefte heeft, te doen opnemen. Ze moeten bedoelen, voor de mensen steeds krachtiger prikkels te worden tot het goede, tot trouwe plichtsvervulling, tot ware beleving van de godsdienst en tot vurige toeleg op deugd. Men moet altijd deze les voor ogen houden: "Gij bent van Christus, en Christus is van God." Vgl. 1 Kor. 3, 23 Alles moet dus welgeordend, organisch samengesteld en, om dit woord te gebruiken "theocentrisch" zijn, als wij werkelijk willen, dat alles gericht wordt op de glorie van God door het leven en de kracht, die ons uit ons goddelijk Hoofd toestroomt. "Welnu dan broeders, daar wij de vaste zekerheid hebben, dat door het bloed van Jezus de weg tot het heiligdom ons openstaat, - een nieuwe en levende weg, die Hij ons heeft gebaand door het voorhangsel heen, namelijk dat van Zijn vlees -;daar wij eveneens een hogepriester over Gods huis hebben, zo laat ons toetreden met een oprecht hart in volle geloofsovertuiging onze harten door besprenkeling gezuiverd van een slecht geweten, ons lichaam door rein water gewassen. Laat ons onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van de hoop; en laat ons elkander gadeslaan om ons tot liefde te prikkelen en goede werken." (Heb. 10, 19-24)

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test