• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1. Theologische grondslag.
Het ideaal van het christelijk leven bestaat in een zeer nauwe en voortdurende vereniging van een ieder met God. Daarom wordt de eredienst, die de Kerk aan de eeuwige God brengt en die vooral steunt op het eucharistisch offer en het gebruik van de sacramenten, zo geregeld en samengesteld, dat hij, door middel van het goddelijk officie, de uren van de dag, de weken en heel de loop van het jaar omvat en alle tijden en de verschillende omstandigheden van het menselijk leven raakt.
De goddelijke Meester heeft bevolen: "Men moet altijd bidden en het niet opgeven." (Lc. 18, 1) In trouwe gehoorzaamheid aan deze vermaning houdt de Kerk dan ook nooit op te bidden en spoort zij ons aan met de woorden van de Apostel van de heidenen: "Laten wij door Hem (Jezus) een altijddurend offer van lof brengen aan God." (Hebr. 13, 15)

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test