• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het heilige voornemen hiertoe tracht de Kerk zo goed zij kan tot werkelijkheid te maken door haar liturgische voorschriften. Hierop doelen niet alleen de lessen, de homilieën en de andere toespraken van de gewijde bedienaren, en heel de kring van de mysteries, die ons in de loop van het jaar ter overweging worden voorgehouden, maar ook de gewaden, de heilige riten en heel het uitwendig apparaat daarvan. Dat alles heeft tot strekking, "te doen denken aan de grootheid van zulk een verheven offer, de geest van de gelovigen door deze zichtbare tekenen van eer bied en godsvrucht op te wekken tot de beschouwing van de hoogverheven dingen, die in dit offer verborgen liggen." Vgl. Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 9

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test