• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP IN BELGIë
Brussel

Beste Broeders en Zusters Islamieten,

Dat ik u hier kan ontmoeten is mij een waar genoegen. Als geestelijk leider van de Katholieke Kerk heb ik vaak de gelegenheid gehad Islamieten te verwelkomen in Rome of hen te bezoeken in verschillende landen tijdens mijn reizen.

Christenen en Islamieten, wij ontmoeten elkaar in het geloof in één enkele God, onze schepper, onze gids, onze rechtvaardige en barmhartige rechter. Wij zetten ons allen in om de wil van God in ons dagelijks leven in praktijk te brengen volgens de leer van onze respectieve Heilige Boeken. Wij geloven dat God onze gedachten en onze wereld verheft en dat zijn liefdevolle aanwezigheid ons elke dag begeleidt. In het gebed plaatsen wij ons in de nabijheid van God om Hem te aanbidden, te danken, om Hem vergiffenis te vragen voor onze fouten en om zijn steun en zijn zegen te bekomen.

Vandaag ontmoeten wij elkaar in België, een land met een lange traditie van gastvrijheid tegenover mensen van verschillende religieuze overtuiging, waar de vrijheid van eredienst en onderwijs bij wet gevrijwaard wordt. Wij weten dat dit niet alle problemen oplost, die trouwens dezelfde zijn voor alle immigranten. Toch moeten deze problemen zelf alle gelovigen, zowel Christenen als islamieten, ertoe aansporen elkaar beter te leren kennen, de dialoog aan te gaan teneinde een vreedzame manier te vinden om samen te leven en elkaar wederzijds te verrijken. Het is goed elkaar te kennen en tegelijkertijd de verschillen te aanvaarden. Het is goed de vooroordelen te overwinnen in wederzijds respect; het is goed te werken voor de verzoening en zich ten dienste te stellen van de eenvoudigsten onder ons. Dit is een fundamentele dialoog die door allen moet worden gevoerd. Dit is de dialoog welke gelovigen die samenleven in een moderne en pluralistische gemeenschap, behoren te voeren.

Het is ons niet zo maar gegeven één enkele gemeenschap te vormen; dit is juist de beproeving die ons is opgelegd. Staat U mij toe, in dit verband, het advies van de Heilige Apostel Paulus aan te halen: "Zij die in God geloven, moeten zich beijveren de eersten te zijn bij elk goed werk" Vgl. Tit. 3, 8 . Dit is het soort van wedijver dat de gehele gemeenschap ten goede kan komen, vooral aan degenen die de behoefte aan rechtvaardigheid, aan troost, aan hoop het sterkst gevoelen, in een woord degenen die redenen zoeken om te leven. Laten wij broederlijk samenwerken, het zal ons dichter brengen bij de wil van God.

Document

Naam: TOT DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP IN BELGIë
Brussel
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 mei 1985
Copyrights: © 1985, Uitgeverij Altiora Averbode - Initiatief van de Belgische Bisschoppen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test