• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

'Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijke leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed' (Hand. 2, 42). Volgens de constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
is de Kerk het 'huis Gods' Vgl. 1 Tim. 3, 15 , waarin zijn eigen familie woont, de woonstede van God in de Geest Vgl. Ef. 2, 19-22 , 'Gods woning onder de mensen' (Openb. 21, 3)' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 6. Om de Kerk te beschrijven herinnert het Concilie, naast talrijke andere Bijbelse beelden, dus aan het beeld van 'het Huis Gods'. Bovendien is dit beeld in een bepaald opzicht in alle andere opgenomen. Het komt tot uitdrukking in de paulinische analogie van het Lichaam van Christus Vgl. 1 Kor. 12, 13 Vgl. Rom. 12, 5 , waarnaar Pius XII verwees in zijn historische encycliek Paus Pius XII - Encycliek
Mystici Corporis Christi
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
(29 juni 1943)
. Het komt ook tot uitdrukking in de kenmerken van het volk Gods, waarnaar het Concilie verwees. Het Jaar van het gezin is voor ons allen een oproep om van de Kerk nog meer een huis te maken 'waar de familie van God woont'. Dit is een oproep, een uitnodiging, die buitengewoon vruchtbaar kan blijken te zijn voor de evangelisatie van de huidige wereld. Zoals ik heb geschreven in de H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Gratissimam sane
Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin
(2 februari 1994)
, is de fundamentele dimensie van het menselijk bestaan, gevormd door het gezin, van verschillende kanten ernstig bedreigd door de hedendaagse beschaving Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 13. En toch vormt dit aspect van het menselijk leven, het 'familie-zijn', een groot goed voor de mens. De Kerk wil de mens van dienst zijn. Het Jaar van het Gezin is een belangrijke gelegenheid om het 'familie-zijn' van de Kerk in haar verschillende geledingen te hernieuwen.

Dierbare broeders in het priesterambt, ieder van u zal in het gebed zeker het noodzakelijke licht vinden om te begrijpen hoe dit alles in werking moet worden gezet. U, in uw parochies en op de verschillende gebieden van het evangelische werk; de bisschoppen in hun diocees, de Heilige Stoel door de Romeinse Curie volgens de constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
. De Kerk legt zich, volgens de wil van Christus, erop toe steeds meer een 'familie' te worden en de Heilige Stoel maakt zich sterk een dergelijke ontwikkeling te bevorderen. De bisschoppen, die voor een bezoek Ad Limina Apostolorum komen, zijn zich hiervan goed bewust. Het bezoek, dat zij zowel bij de Paus als bij de verschillende curie-departementen afleggen -waarbij alles dat door het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
is voorgeschreven, wordt geëerbiedigd - verliest wel steeds meer zijn oude juridische en bestuurlijke karakter. Er blijkt steeds meer sprake te zijn van een sfeer van een 'uitwisseling van gaven', volgens het onderricht van de constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 13. Mijn broeders in het bisschopsambt getuigen hier vaak van tijdens onze ontmoetingen. Bij deze gelegenheid zou ik het Congregatie voor de Clerus
Directorium over de dienst en het leven van priesters (31 maart 1994)
willen noemen, dat door de Congregatie voor de Clerus is voorbereid en dat zal worden aangeboden aan de bisschoppen, de priesterraden en aan alle priesters. Dit zal zeker een nuttige bijdrage leveren aan de hernieuwing van hun leven en hun ambt.

Document

Naam: WITTE DONDERDAG IN HET JAAR VAN HET GEZIN
Aan de priesters ter gelegenheid van Witte Donderdag 1994
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 maart 1994
Copyrights: © 1994, Analecta Bisdom Den Bosch
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test