• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maria, Maagd en Moeder van God, zal dus het centrum zijn van de Werelddag voor de Jeugd 1988. Het wordt een dag van luisteren. Wat zal Maria, onze Moeder en onze Opvoedster ons zeggen? In het evangelie staat een zin waarin Maria zich werkelijk als onze Opvoedster openbaart. Het is een zin die zij uitspreekt op de bruiloft te Kana in Galilea. Nadat zij tot haar Zoon gezegd heeft: ’Zij hebben geen wijn meer’, sprak zij tot de bedienden: ’Doet maar wat Hij u zeggen zal’ (Joh. 2, 5).

Juist deze woorden heb ik gekozen als leidraad voor de Werelddag. Zij bevatten een zeer belangrijke boodschap die voor alle mensen van alle tijden geldt. ’Doet maar wat Hij u zeggen zal’ betekent: luistert naar Jezus, mijn Zoon, volgt Zijn Woord en hebt vertrouwen in Hem. Leert in alle levensomstandigheden ’ja’ zeggen tot de Heer. Het is een zeer opbeurende boodschap, waaraan wij allen behoefte hebben.

’Doet maar wat Hij u zeggen zal…’. Maria heeft in deze woorden vooral het diepste geheim van haar eigen leven uitgedrukt. Zij staat helemaal achter deze woorden. Haar leven was feite één diep ’ja’-woord tot de Heer. Een ’ja’ vol vreugde en vertrouwen. Maria, geheel vervuld van genade, de onbevlekte Maagd, heeft heel haar bestaan doorleefd in een algehele openheid tot God en in volmaakte overeenstemming met Zijn wil, tot in de moeilijkste ogenblikken, die hun hoogtepunt hebben bereikt op de top van de Calvarieberg aan de voet van het Kruis. Nooit trok zij haar ja-woord terug, want zij had haar hele leven in Gods handen gelegd: ’Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’ (Lc. 1, 38). Hierover schreef ik in mijn encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptoris Mater
Moeder van de Verlosser
(25 maart 1987)
: ’Bij de Boodschap van de engel heeft Maria zich volledig aan God toevertrouwd, door ’de gehoorzaamheid van het geloof’ te tonen en door een volledige hulde van verstand en wil’ te betuigen aan Hem die door Zijn bode tot haar sprak. Zij heeft dus met heel haar menselijke, vrouwelijke ’ik’ geantwoord. Dit geloofsantwoord bevatte een volmaakte medewerking aan de ’liefdevolle en helpende genade van God’ en een ’volmaakte beschikbaarheid voor de werking van de Heilige Geest’ H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Moeder van de Verlosser, Redemptoris Mater (25 mrt 1987), 13. ’Doet maar wat Hij u zeggen zal…’. Deze korte zin houdt het hele levensproject in dat Maria-Opvoedster als eerste leerlinge van de Heer waarmaakte en dat zij ons vandaag aanwijst. Het is een levensproject, dat steunt op een stevig en betrouwbaar fundament, dat de naam Jezus-Christus draagt.

Document

Naam: "DOET WAT HIJ U ZEGGEN ZAL" (JOH. 2, 5)
Bij gelegenheid van de Wereld Jongerendag (Palmzondag 1988)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 december 1987
Copyrights: © 1988, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 16, nr. 4
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test